Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-1

щодо Звіту про результати аналізу Звіту Антимонопольного комітету України за 2018 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу Звіту Антимонопольного комітету України за 2018 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету, надіслано Верховній Раді України (лист від 13.04.2020 № 08-929) та запропоновано розглянути результати аналізу на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінетові Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із рекомендаціями (лист від 13.04.2020 № 08-930).

Рішення Рахункової палати і Звіт надіслано Антимонопольному комітету України (лист від 13.04.2020 № 08-931) для розгляду та реагування.

У порядку інформування Антимонопольним комітетом України (лист від 13.05.2020 № 220-29/01-6982) повідомлено:

− буде розглянуто питання можливої закупівлі матеріально-технічних і програмних засобів для проведення досліджень, розслідувань, пошуку доказів, а також для оптимізації роботи органу оскарження;

− розпочато реформу територіальних відділень, що передбачає реорганізацію шляхом об’єднання 24 обласних територіальних відділень у 6 міжрегіональних;

− для збільшення максимального розміру штрафу до економічно обґрунтованого розміру з метою посилення його стримуючого ефекту Комітет брав участь у розробленні проєкту Закону України від 29.08.2019 № 0877 «Про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції», яким передбачається збільшення максимального розміру штрафу з-понад чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до понад десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Законопроєктом № 0877 також пропонується статтю 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» доповнити новою частиною восьмою, яка передбачає: якщо протягом встановленого Законом строку рішення органу Комітету не виконується в добровільному порядку, орган Комітету, який виніс рішення про накладення штрафу, видає наказ про примусове його стягнення;

− розроблено зміни до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо вдосконалення механізму притягнення до відповідальності компаній, які утворюють єдиний суб’єкт господарювання;

− розроблено зміни до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», згідно з якими цю статтю доповнено новою частиною такого змісту: «якщо стягнення з особи штрафу, накладеного рішенням органів Комітету, є неможливим внаслідок припинення такої особи, доведення її до банкрутства або недостатності у неї майна внаслідок дій та/ або бездіяльності його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, які мають право давати обов’язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, такі особи солідарно несуть субсидіарну відповідальність щодо сплати накладеного органами Антимонопольного комітету України штрафу»;

− розроблено законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення рівня відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції», який передбачає зміни, зокрема, до статті 166-3 КУпАП щодо антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, а також до статті 166-4 КУпАП щодо порушення порядку подання інформації та виконання рішень, створення перешкод працівникам Комітету та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
А. М. Дідик