Робоча група державного боргу (WGPD)

Завданнями Робочої групи державного боргу є:

  • Підготовка та публікація посібників та інших документів для забезпечення належної звітності та належного управління державним боргом
  • Визначення ключових питань, що стосуються обов'язків і процедур аудиту, а також оцінки боргових зобов'язань;
  • Підготовка документів для визначення термінології, звітності та оцінки державного боргу;
  • Обмін досвідом з іншими організаціями, що займаються питаннями державного боргу;
  • Підтримка профільних досліджень щодо повноважень Робочої групи.

Робоча група державного боргу також підтримує постійну співпрацю з Ініціативою розвитку INTOSAI (IDI).