Міжнародний координований аудит захисту від забруднення вод басейну річки Західний Буг

Вищі органи аудиту (ВОА) Республіки Білорусь, Республіки Польща та України в 2006 році провели міжнародний координований аудит захисту від забруднення вод басейну річки Західний Буг. Координатором проведення аудиту виступала Вища палата контролю Республіки Польща. Мета проведення повторного міжнародного координованого аудиту полягала в оцінці впровадження рекомендацій ВОА, сформованих за результатами міжнародного аудиту, завершеного в 2006 році. Також в ході аудиту передбачалося проаналізувати роботу відповідальних органів Республіки Білорусь, Республіки Польща та України щодо вирішення виявлених попереднім аудитом проблем, а саме:

  • низьку активність міжнародного співробітництва на прикордонних водах басейну річки Буг на державному і регіональному рівнях;
  • зміни рівня забруднення вод, визначеного відповідно до національних систем моніторингу їх стану;
  • недостатня результативність інвестиційної та не інвестиційної діяльності, спрямованої на зменшення забруднення вод басейну річки Західний Буг та забезпечення раціонального управління її водними ресурсами.

Предметом міжнародного аудиту була насамперед діяльність державних органів влади щодо захисту від забруднення вод басейну Західний Буг, в тому числі в рамках міжнародного співробітництва, а також бюджетні кошти, виділені на захист від забруднення вод басейну річки Західний Буг. Спільний період, охоплений аудитом, - 2012-2014 роки.

Звіт