Координований аудит міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати»

Метою аудиту була оцінка діяльності, що велась на території Міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати» (далі – МБЗ «СК») національними та ландшафтними парками Республіки Польща, Словацької Республіки та України, які утворюють заповідник і реалізують цілі, для яких його було створено. Цей аудит проводився в результаті ініціативи Вищої палати контролю Республіки Польща (координатор аудиту), Вищого управління контролю Словацької Республіки та Рахункової палати України, в рамках діяльності робочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього середовища. Період, охоплений аудитом – 2012-2016 роки. Національні паралельні аудити в Республіці Польща, Словацькій Республіці та Україні проведені в першому півріччі 2017 року.

Звіт