Проєкт: «Проєкт зміцнення спроможності Рахункової палати»

Партнер з розвитку: Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Виконавець: Центр досконалості аудиту Офісу урядової підзвітності США (CAE GAO)

Бенефіціар: Рахункова палата

Реципієнт: Рахункова палата

Тривалість: 06.01.2023−09.01.2026

Рахункова палата (РП) перебуває в процесі реалізації багаторічних зусиль щодо покращення проведення аудитів та їх якості, у тому числі шляхом приведення у відповідність до Міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSAIs).

Російська агресія завдає серйозної шкоди як українському суспільству, так і економічному потенціалу країни. В рамках підтримки українського народу, коли в лютому 2022 року почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, Сполучені Штати Америки (США) почали надавати надзвичайну та виняткову макрофінансову допомогу Уряду України на термінові потреби та відновлення країни. Уряд США повинен отримати обґрунтовані гарантії щодо надійності фінансових та адміністративних процедур країни-одержувача.

На підтримку зовнішньої політики США, USAID виконує провідну роль у здійсненні заходів з міжнародного розвитку та допомоги у надзвичайних ситуаціях на основі партнерських стосунків і надання ресурсів, які рятують людські життя, знижують рівень бідності та зміцнюють механізми демократичного врядування, допомагаючи народам світу долати гуманітарні кризи та ставати на шлях самостійного розвитку.

За погодженням з Урядом України, USAID надає пряму бюджетну підтримку США через Світовий банк, що дозволяє забезпечити якнайшвидшу виплату коштів на адресу української сторони, а також створює додатковий рівень підзвітності, який включає вимоги у сфері моніторингу, звітності та аудиту. При цьому, одним із головних пріоритетів є забезпечення нагляду та відповідальності за використання коштів американських платників податків для підтримки бюджету та надання будь-якої іншої допомоги. І роль Рахункової палати, як вищого органу аудиту в цьому процесі є надзвичайно важливою у забезпеченні такої підзвітності та прозорості.

Сьогодні Україна веде війну на два фронти, яка обмежує її налаштованість та спроможність рухатися шляхом до самостійності: з одного боку, вона має чинити опір повномасштабній агресії з боку Росії, а з іншого – долати успадкований від попередніх років тягар внутрішньої корупції. Ця ситуація має глибинні наслідки для майбутнього Європи, для стабільності у регіоні та для Сполучених Штатів Америки, для яких існування потужної та вільної Європи є однією з основоположних цілей політики у сфері національної безпеки.

За допомогою «Проєкту зміцнення спроможності Рахункової палати» (далі – Проєкт) Центр досконалості аудиту (CAE) Офісу урядової підзвітності США (GAO) (далі – Центр) у партнерстві з Місією USAID в Україні надаватиме технічну підтримку РП у зміцненні її спроможності проводити якісні аудити. За результатами обговорення з членами РП та керівниками Представництва ЄС в Україні визначено декілька сфер, де Центр може доповнити допомогу ЄС та запевнити, що розроблені ЄС для РП політики та посібники будуть ефективно реалізовані на практиці.

Цей Проєкт покликаний зміцнити інституційну незалежність та практику проведення аудитів Рахунковою палатою згідно з Міжнародними стандартами вищих органів аудиту (ISSAI); розбудувати спроможність здійснювати моніторинг, аудит і звітування стосовно допомоги Уряду США Урядові України по лінії державного бюджету; здійснити підготовку до виконання значущої ролі у забезпеченні прозорості та підзвітності заходів з відновлення та відбудови України шляхом вдосконалення спроможності Рахункової палати здійснювати належний аудит, нагляд і звітування щодо всіх ресурсів іноземного та українського походження, що виділятимуться для потреб відновлення та відбудови; покращити комунікації з Верховною Радою України, медіа, громадським сектором і українським суспільством.

Реалізація Проєкту передбачає виконання наступних завдань:

1. Посилити інституційну незалежність РП як вищого органу аудиту та практику проведення аудитів відповідно до Міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSAIs).

2. Розвивати спроможність РП як зовнішнього аудитора для результативного та належного (відповідно до стандартів ISSAIs) моніторингу, аудиту та звітності щодо макрофінансової допомоги США та міжнародних партнерів, наданої Уряду України.

3. Підвищити роль РП у забезпеченні прозорості та підзвітності відновлення та реконструкції України шляхом нарощування потенціалу РП та надання консультативної підтримки для проведення належного аудиту, здійснення нагляду та звітування про використані ресурси на відновлення та реконструкцію, національні та іноземні.

4. Покращити комунікацію РП з безпосередніми учасниками та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи Верховну Раду України, ЗМІ, громадські організації та українську громадськість.

Досягнення очікуваних результатів, визначених Проєктом, дозволить зміцнити:

  • довіру міжнародних партнерів до якості проведених аудитів ефективного використання бюджетних коштів і до аудиторської діяльності Рахункової палати;

  • спроможність РП здійснити важливі реформи, зокрема внесення змін до Закону України «Про Рахункову палату», що сприятиме покращенню управління системи публічних фінансів України.