Аудитом в цілому підтверджено фінансову та бюджетну звітність проєкту з модернізації системи соцдопомоги в Україні за кошти МБРР – Рахункова палата

26.12.2019 11:42

Рахункова палата надала модифікований (умовно-позитивний) висновок щодо бюджетної та фінансової звітності спеціального призначення, складеної Міністерством соціальної політики України за проєктом «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» за 2017 рік, за підсумками 2018 року висновок – позитивний. Щодо дотримання законодавства при здійсненні витрат за обидва роки – умовно-позитивний висновок.

Це викладено у Звіті про результати фінансового аудиту проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР). Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Василь Невідомий.

Відповідальний виконавець Проєкту та головний розпорядник бюджетних коштів за відповідною бюджетною програмою – Міністерство соціальної політики України. Сума позики МБРР на реалізацію Проєкту за період 02.10.2014 – 01.10.2020 становить $300 млн. Станом на 1 січня 2019 року використано $132,3 млн.

Рахункова палата провела аудит фінансової звітності спеціального призначення за Проєктом за 2017 та 2018 роки, яку Мінсоцполітики надавало до МБРР. Аудит засвідчив, що фінансова звітність забезпечує достовірність даних в усіх суттєвих аспектах. Між даними бухгалтерського обліку та звітами, щоквартально наданими до МБРР, розбіжностей не встановлено. Кошти позики використано за цільовим призначенням.

Водночас через недостатній рівень внутрішнього контролю були випадки недотримання термінів проходження заявок на поповнення Спецрахунку Проєкту, завчасного і необґрунтованого замовлення коштів на його поповнення, що зумовлювало їх накопичення та використання на мету, відмінну від заявленої.

Аудит бюджетної звітності Мінсоцполітики за відповідною бюджетною програмою за 2017, 2018 роки засвідчив, що вона складена на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до Бюджетного кодексу, забезпечує достовірність даних в усіх суттєвих аспектах щодо надходжень і видатків бюджетних коштів.

Водночас аудитом встановлені непоодинокі випадки некоректного відображення операцій за Проєктом на взаємопов’язаних рахунках. Такі помилки внаслідок проведення у кінці звітних періодів операцій із підбиття підсумків не вплинули на показники бюджетної звітності, проте потребують уваги з боку Мінсоцполітики у частині посилення внутрішнього контролю за всіма сферами обліку.

Підставою для надання умовно-позитивного висновку щодо бюджетної та фінансової звітності спеціального призначення за 2017 рік стало те, що Рахункова палата не отримала достатньо прийнятних доказів для підтвердження видатків на суму $591 тис., або 15,8 млн грн., проведених у 2017 році. Відповідні документи були вилучені правоохоронними органами.

Ймовірний вплив неможливості отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі є суттєвим, проте не всеохоплюючим і за відсутності інших суттєвих порушень, що вплинули б на надходження та видатки в межах Проєкту в цілому Рахункова палата дійшла висновку, що доречним є модифікація висновку щодо згаданої звітності за 2017 рік, а не відмова від його надання.

Рахункова палата також надала умовно-позитивний висновок щодо дотримання вимог законодавства при здійсненні витрат за обидва роки. Для цього була низка підстав. Так, видатки на реалізацію Проєкту планувалися з порушенням бюджетного законодавства, зокрема не дотримано вимоги бюджетної класифікації, відсутні детальні обґрунтовані розрахунки до показників кошторису на 2017, 2018 роки.

Майже кожна закупівля у 2017 та 2018 роках супроводжувалась порушенням відповідних вимог операційного посібника Проєкту. Мало місце недотримання керівних положень МБРР із закупівлі, зокрема, відбір консультанта із двох кандидатів здійснено без погодження МБРР, оголошення про результати торгів не публікувалися тощо.

Ще одна підстава умовно-позитивного висновку – те, що об’єкти Проєкту (обрані структурні підрозділи соціального захисту населення облдержадміністрацій) в окремих випадках комп'ютерне обладнання та меблі, отримані в рамках Проєкту, в обліку відображали несвоєчасно або взагалі не відображали, чим порушили низку нормативно-правових актів у сфері бухгалтерського обліку.

За підсумками аудиту Рахункова палата надала рекомендації об’єкту контролю.

Рішення та Звіт будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.

Фінансовий аудит проведено за новітньою методологією, розробленою фахівцями Рахункової палати за допомогою проєкту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів України» GIZ від імені Уряду Німеччини та за сприяння експерта Національного аудиторського офісу Великої Британії пана Алана Бенкса.