Валерій Пацкан: У 2018 році на виплату пенсій з єдиного казначейського рахунку запозичили 20,8 млрд гривень

09.04.2019 16:35

Невиконання доходів державного бюджету у 2018 році, зокрема, найбільших за обсягом бюджетоутворюючих податків, спричинено, насамперед, недоліками планування. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час розгляду Висновків про результати аналізу річного звіту про виконання Державного бюджету України на 2018 рік на засіданні Рахункової палати.

«Міністр фінансів заявила, що закон про державний бюджет на 2018 рік виконано. Проте план не виконано як за доходами - на 19 млрд грн, або 2%, так і за видатками - на 49 млрд грн, або 4,7%. Невиконання доходів державного бюджету у 2018 році, зокрема, найбільших за обсягом бюджетоутворюючих податків, спричинено, насамперед, недоліками планування. При цьому про ризики ненадходження окремих платежів у запланованих обсягах Рахункова палата зазначала ще у Висновках щодо проекту про державний бюджет на 2018 рік», - зазначив Валерій Пацкан. 

Невиконання плану видатків державного бюджету, зауважив Голова Рахункової палати, спричинено, зокрема невиконанням плану надходжень до спеціального фонду і зволіканнями із розподілом коштів за напрямами (об'єктами) та із закупівлями.

«План фінансування державного бюджету з усіх джерел не виконано на 11% унаслідок насамперед недонадходжень від державних запозичень, які при цьому становили майже чверть фінансових ресурсів державного бюджету, - зауважив Валерій Пацкан. - Водночас державні запозичення здійснювалися з більшою дохідністю, ніж у 2017 році. Середньозважена дохідність облігацій внутрішніх державних позик, номінованих у гривні, зросла з 10,5 до 17,8%, у доларах США - з 4,8 до 6%, довгострокових облігацій зовнішніх державних позик - з 7,4 до 9,5%. Дохідність короткострокових облігацій зовнішніх державних позик у 2018 році, за оцінкою Рахункової палати, перевищила 18% - це просто космічна цифра».

Він підкреслив, що у 2018 році обсяг боргових і гарантійних зобов'язань держави зріс на 27 млрд грн. - до 2 трлн 168 млрд гривень. «Загальні витрати державного бюджету на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу становили 358 млрд грн і втричі перевищили видатки зведеного бюджету України на охорону здоров'я», - додав Голова Рахункової палати.

Трансферти з державного бюджету становили 53% доходів місцевих бюджетів, що свідчить про їх залежність від державного бюджету. Переважну частину трансфертів з державного бюджету спрямовано на поточні видатки місцевих бюджетів в сферах освіти, охорони здоров'я і соціального захисту.

«За деякими субвенціями, спрямованими на соціально-економічний розвиток територій, на кінець року на рахунках місцевих бюджетів залишилось 8 млрд грн, що, зокрема спричинено зволіканням Урядом із затвердженням переліків об'єктів та неефективним управлінням коштами», - зазначив Валерій Пацкан.

Він нагадав, що у Висновках про стан виконання державного бюджету в першому кварталі, першому півріччі, в січні-вересні 2018 року Рахункова палата зазначала про ризики невиконання державного бюджету за рік через значно менші від запланованих надходження від державних запозичень до загального фонду, які навіть не забезпечували потреби у здійсненні платежів з погашення державного боргу. «Тільки в листопаді-грудні 2018 року до загального фонду отримано із зовнішніх джерел 84 млрд грн, або 81% річного обсягу зовнішніх запозичень, - наголосив Валерій Пацкан. - Як наслідок, упродовж 2018 року відбувалося суттєве невиконання плану надходжень загального фонду державного бюджету, яке становило у першому кварталі 66 млрд грн, або 22%, збільшилося до 103 млрд грн, або 11%, у січні-жовтні, і лише на кінець року зменшилося до 25 млрд грн, або 2%. Зазначене стало однією із причин стримування упродовж року проведення видатків, насамперед незахищених».

Урезультаті, підкреслив Голова Рахункової палати, у грудні на капітальні видатки спрямовано більше третини їх загального обсягу, дебіторська заборгованість за цей місяць зросла на 13 млрд грн, або в 1,7 раза. «Тобто видатки проведено формально: кошти з державного бюджету віддано, а товарів і послуг натомість не отримано», - додав він.

Водночас, наголосив Валерій Пацкан, до цього додалося те, що виплати пенсій і допомоги забезпечувалися впродовж року за рахунок відволікання значних обсягів - до 20,8 млрд грн - коштів єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України. При цьому, на кінець року не повернуто 4,8 млрд грн, що є порушенням Бюджетного кодексу України. «У результаті заборгованість за позиками, наданими з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, зросла до 52,8 млрд гривень», - зазначив Голова Рахункової палати.