Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» – директора департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції

04.10.2023 14:36

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Директор департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції; категорія «Б»

Посадові обов’язки

Керівництво та організація діяльності департаменту:

− забезпечення надання пропозицій щодо плану діяльності Рахункової палати;

− формування проєкту плану роботи департаменту та забезпечення його виконання;

− підготовка проєктів програм (стратегій, планів) контрольних заходів та інших документів, погодження та подання їх на затвердження (підпис) члену Рахункової палати тощо.

Організація та координація здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) департаменту. Інформування члена Рахункової палати про стан проведення заходів, які здійснюються працівниками департаменту.

Забезпечення підготовки звітів за результатами здійснених працівниками департаменту контрольних заходів та відповідних матеріалів, передбачених Регламентом Рахункової палати, на розгляд засідання Рахункової палати, а також підсумками розгляду цих звітів на засіданні Рахункової палати. Участь у засіданнях Рахункової палати при розгляді питань, що стосуються діяльності департаменту.

Забезпечення на підставі рішень Рахункової палати підготовки спільно з юридичним департаментом повідомлення правоохоронних органів про виявлені ознаки кримінальних правопорушень за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).

Забезпечення здійснення контролю за реагуванням на рішення Рахункової палати, прийняті за результатами здійснення  контрольних заходів, та на листи Рахункової палати, що направляються до Верховної Ради України, її комітетів, Президенту України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам та об’єктам контролю.

Участь у розгляді звернень та запитів народних депутатів України, звернень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, організація роботи з підготовки проєктів відповідей на ці звернення.

Сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації державних службовців департаменту

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 28 600,00 грн.

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату із зазначенням основної мети щодо зайняття посади;

2) резюме (бажано за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98));

3) заповнену особову картку (за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, призначені у період дії воєнного стану, зокрема  на посади державної служби, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такі документи не були подані ними раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 06 жовтня 2023 року до14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство

− вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
− сприяння всебічному розвитку особистості;
− вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
− здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Стратегічне управління

− бачення загальної картини та довгострокових цілей;
− здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
− вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
− рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
− залучення впливових сторін;
− оцінка ефективності на корегування планів

Впровадження змін

− орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
− здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;
− здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;
− вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Доброчесність

− здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
− здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
− усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Прийняття ефективних рішень

− здатність приймати вчасні та виважені рішення;
− аналіз альтернатив;
− спроможність іти на виважений ризик;
− автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень