Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника управління ІТ забезпечення

02.02.2024 10:07

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник управління ІТ забезпечення; категорія «Б»

Посадові обов’язки

  1. Керівництво діяльністю управління, спрямоване на забезпечення виконання основних завдань управління: належного створення, реалізації та удосконалення інформаційно-комунікаційних проектів та інформаційно-комунікаційних продуктів, організація кіберзахисту та ведення технічної підтримки інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – ІТС), впровадження, супровід та модернізація інформаційно-аналітичних систем, забезпечення впровадження пріоритетних напрямів інформатизації Рахункової палати, організація і підтримка обміну інформацією з органами державної влади. Виконання функцій адміністратора безпеки інформації у службі захисту інформації;

  2. Організація супроводження та адміністрування обладнання та програмного забезпечення підтримки та розвитку телекомунікаційної мережі Рахункової палати, моделювання та управління сегментами мережі. Координація та контроль за впровадженням механізмів контролю прав доступу користувачів до даних в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах. Контроль та забезпечення функціонування системи корпоративної електронної пошти в апараті Рахункової палати, забезпечення технічної підтримки безперебійного функціонування офіційного вебсайту Рахункової палати www.rp.gov.ua;

  3. Визначення і формування вимог до кіберзахисту - комплексних систем захисту інформації (далі – КСЗІ). Забезпечення розробки та корегування моделі загроз і моделі захисту інформації в автоматизованих системах (далі – АС), політики безпеки інформації в АС. Організація і координація робіт з проектування та розробки КСЗІ, безпосередня участь у проектних роботах зі створення КСЗІ. Організація робіт і участь у випробуваннях КСЗІ, проведенні її експертизи. Здійснення заходів щодо виявлення загрози державним інформаційним ресурсам від несанкціонованих дій в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Рахункової палати, аналіз інформації про вчинення несанкціонованих дій, усунення їх наслідків;

  4. Здійснення контролю за модифікацією ІТ інфраструктури відповідно до затверджених рішень з розвитку інформаційного забезпечення Рахункової палати. Організація заходів щодо виявлення загрози державним інформаційним ресурсам від несанкціонованих дій в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Рахункової палати, аналіз інформації про вчинення несанкціонованих дій, усунення їх наслідків. Здійснення заходів щодо впровадження та функціонування елементів електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних державних органів;

  5. Формування завдань (проектів) інформатизації Рахункової палати Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації у відповідності з пріоритетними напрямами державної політики у сфері інформатизації. Підготовка поточного плану завдань (проектів) інформатизації Рахункової палати на  наступний бюджетний рік та обсягів їх фінансування. Підготовка в установленому порядку техніко-економічного обґрунтування завдань (проектів) інформатизації або розробка технічних завдань на створення або модернізацію засобів інформатизації;

  6. Визначення потреби щодо розробки та/або модернізації діючого програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем. Організація заходів з проектування інформаційно-телекомунікаційної мережі та її підсистем. Забезпечення оперативної розробки та модернізації діючого програмного забезпечення;

  7. Організація супроводження інформаційно-аналітичних систем, розроблених сторонніми організаціями згідно із договорами, укладеними з Рахунковою палатою. Забезпечення доступу структурних підрозділів до інформації, що надходить до Рахункової палати в електронному вигляді;

  8. Забезпечення складання кошторису витрат, підготовки проєктів договорів на технічне обслуговування, закупівлю витратних матеріалів і комплектуючих, закупівлю послуг для підтримки безперебійного функціонування ІТ інфраструктури Рахункової палати, а також організація контролю за виконанням укладених договорів

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 54 376,00 грн (класифікаційний код посади
12-ІV-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема  на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua до 07 лютого 2024 року до16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство

− вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
− сприяння всебічному розвитку особистості;
− вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
− здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Впровадження змін

− орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
− здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;
− здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;
− вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Багатозадачність

− здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
− уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
− здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
− уміння управляти результатом і бачити прогрес

Доброчесність

− здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
− здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
− усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Прийняття ефективних рішень

− здатність приймати вчасні та виважені рішення;
− аналіз альтернатив;
− спроможність іти на виважений ризик;
− автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень