Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В»

10.06.2024 17:48

головного спеціаліста відділу аналітичного забезпечення заходів контролю у сфері судової влади та юстиції Департаменту контролю (аудиту) у сфері судової влади та юстиції

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу аналітичного забезпечення заходів контролю у сфері судової влади та юстиції Департаменту контролю (аудиту) у сфері судової влади та юстиції; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Участь у здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) відповідно до напрямів діяльності відділу і департаменту у сферах (галузях):
− забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів (Державна судова адміністрація України – КПКВК 0500000);
− забезпечення сталості та єдності судової практики (Верховний Суд – КПКВК 0550000);
− забезпечення верховенства Конституції України, вирішення питань про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснення офіційного тлумачення Конституції України (Конституційний Суд України – КПКВК 0800000);
− забезпечення правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними кримінальних правопорушень та судового контролю за досудовим розслідуванням цих кримінальних правопорушень (Вищий антикорупційний суд – КПКВК 0850000);
− забезпечення правосуддя з метою захисту порушених чи оспорюваних прав та законних інтересів у сфері інтелектуальної власності (Вищий суд з питань інтелектуальної власності – КПКВК 0950000);
− забезпечення незалежності судової влади та її функціонування (Вища рада правосуддя – КПКВК 5980000);
− забезпечення формування та реалізації державної правової політики, банкрутства, нотаріату, примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації обтяжень рухомого майна (Міністерство юстиції України – КПКВК 3600000);
− забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – КПКВК 5990000);
− забезпечення функціонування в Україні ефективної системи надання безоплатної правничої допомоги, її доступності та якості надання послуг (Координаційний центр з надання правничої допомоги – КПКВК 3603000);
− інших сферах (галузях) за напрямами діяльності департаменту.

2. Участь у проведенні за дорученням керівництва постійного моніторингу показників видатків державного бюджету, стану справ за напрямами діяльності департаменту, аналізу та оцінки ризиків у сферах (галузях) відповідно до напрямів діяльності департаменту.

3. Участь у підготовці проєктів звітів за результатами здійснених працівниками відділу контрольних заходів та відповідних матеріалів, передбачених Регламентом Рахункової палати, за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також за підсумками розгляду цих звітів на засіданні Рахункової палати.

4. Участь у підготовці узагальнюючих інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених контрольних заходів.

5. Здійснення контролю за виконанням рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами проведених відділом контрольних заходів, а також за станом реагування об’єктів аудиту.

6. Участь у:
− розробці проєкту плану роботи Рахункової палати на наступний звітний рік, у частині питань, віднесених до компетенції відділу, департаменту;
− розробці проєктів нормативно-правових актів відповідно до повноважень департаменту;
− підготовці програм державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
− підготовці робочих планів;
− підготовці проєкту щорічного Звіту Рахункової палати по питаннях віднесених до компетенції відділу, департаменту. 

7. Підготовка відповідей на звернення та запити народних депутатів України, звернення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати.

8. Здійснення формування нормативної та статистичної бази, необхідної для проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) стосовно видатків державного та місцевих бюджетів на забезпечення діяльності органів та виконання заходів за напрямами діяльності відділу.

9. Здійснення відповідно до потреб діяльності департаменту збирання, узагальнення, систематизації, обробки аналітичної та іншої інформації з питань за напрямами діяльності департаменту, забезпечення її опрацювання та аналізу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 184,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VІІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 13 червня 2024 року до 14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84, Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;

− орієнтація на командний результат;

− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень