Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б»

12.06.2024 17:59

заступника начальника відділу контролю у сфері інфраструктури Департаменту контролю (аудиту) у сфері інфраструктури, енергетики, розвитку громад та територій

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника відділу контролю у сфері інфраструктури Департаменту контролю (аудиту) у сфері інфраструктури, енергетики, розвитку громад та територій; категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Участь у плануванні роботи Відділу:
− підготовка на основі Секторного аналізу пропозицій щодо можливих тем контрольних заходів у порядку їх пріоритетності;
− надання пропозицій до Плану роботи Рахункової палати на відповідний рік (за необхідності змін до нього);
− надання пропозицій до плану діяльності Департаменту (за необхідності змін до нього) та звіту про його виконання.

2. Участь у здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) (далі – контрольні заходи) за напрямами діяльності, закріпленими за відділом:
− підготовка проєктів програм (стратегій, планів) контрольних заходів;
− підготовка проєктів запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадян про надання інформації, документів і матеріалів, необхідних для здійснення контрольних заходів;
− здійснення контрольних заходів на об’єктах контролю;
− розгляд письмових зауважень керівника об’єкта контролю (посадової особи об’єкта контролю, яка його заміщує) щодо змісту акта складеного за результатами контрольного заходу;
− обговорення з уповноваженими особами об’єкта контролю проєкту звіту про результати здійснення контрольного заходу.

3. Участь у підготовці проєктів звітів, рішень, листів та інших матеріалів за результатами  проведених контрольних заходів.

4. Здійснення контролю за результатами розгляду об’єктами контрольних заходів рішення Рахункової палати, а також реалізацію ними рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати, наданих за результатами здійснення контрольних заходів.

5. Участь у:
− розробленні та виконанні Стратегії розвитку Рахункової палати з питань, які відносяться до компетенції відділу;
− виконанні Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінки ризиків, що виникають у ході виконання покладених на відділ завдань і функцій, розробленні необхідних заходів контролю, моніторингу, систематичного перегляду ризиків.

6. Здійснення:
− постійного моніторингу за формуванням та виконанням бюджетних програм за напрямами діяльності, закріпленими за відділом;
− поточного контролю за використанням бюджетних коштів за напрямами діяльності, закріпленими за відділом;
− експертизи поданого до Верховної Ради України проєкту закону про Державний бюджет України за напрямами діяльності, закріпленими за відділом;
− аналізу виконання Державного бюджету України та підготовки відповідних висновків, а також пропозицій щодо усунення виявлених відхилень і порушень.

7. Підготовка проєктів відповідей на депутатські запити та звернення народних депутатів України, звернення Президента України та органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Участь у:
− підготовці методичних та методологічних документів Рахункової палати з питань здійснення контрольних заходів;
− нарадах, семінарах, конференціях з питань, що належать до компетенції відділу за дорученням керівництва Рахункової палати, члена Рахункової палати, директора департаменту, начальника відділу;
− підготовці матеріалів до річного звіту про результати діяльності Рахункової палати;

9. Виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та вжиття необхідних заходів щодо збереження інформації з обмеженим доступом.

10. Виконання обов’язків начальника відділу у разі його відсутності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 47 102,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VI-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 14 червня 2024 року до 16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Управління організацією роботи

− чітке бачення цілі;
− ефективне управління ресурсами;
− чітке планування реалізації;
− ефективне формування та управління процесами

Робота з великими масивами інформації

− здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
− вміння систематизувати великий масив інформації;
− здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

Ефективність аналізу та висновків

− здатність узагальнювати інформацію, у тому числі з урахуванням гендерної статистики;
− здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
− здатність робити коректні висновки

Ініціативність

− здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
− усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов'язків

Креативність

− схильність до новаторства, винахідливості, експериментів;
− критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;
− здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору