Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − головного спеціаліста відділу контролю у сфері резервного фонду бюджету Департаменту контролю (аудиту) у сфері міжбюджетних відносин і місцевих бюджетів

13.06.2024 09:29

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу контролю у сфері резервного фонду бюджету Департаменту контролю (аудиту) у сфері міжбюджетних відносин і місцевих бюджетів; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Організації та безпосередня участь у здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), відповідно до напрямів діяльності Рахункової палати, закріплених за відповідним членом Рахункової палати (у тому числі з урахуванням відомчої, програмної та функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету) щодо:
− використання коштів державного бюджету, достовірності здійснення розрахунків для отримання коштів державного бюджету суб’єктами господарювання, громадськими чи іншими організаціями, які є одержувачами коштів державного бюджету, у т.ч. резервного фонду бюджету;
− проведення витрат державного бюджету, включаючи використання коштів резервного фонду державного бюджету;
− правильності визначення та розподілу, своєчасності і повноти перерахування коштів резервного фонду державного бюджету, законності та ефективності використання таких коштів розпорядниками та одержувачами;
− виконання державних цільових програм, інвестиційних проєктів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання, а також стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;
− закупівель за рахунок коштів державного бюджету стосовно всіх стадій закупівель;
− управління коштами резервного фонду бюджету;
− інших операцій, пов’язаних із надходженням та використанням коштів резервного фонду державного бюджету;
− здійснення внутрішнього контролю розпорядниками коштів державного бюджету;
− використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Залучення до здійснення контрольних заходів за напрямами діяльності інших відділів, що функціонують у складі департаменту.

2. Забезпечення своєчасного і якісного виконання норм законів України «Про Рахункову палату», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Присяги державного службовця, Регламенту Рахункової палати, Кодексу етики державних службовців, а також Положення про відділ і посадової інструкції.

3. Участь у:
− підготовці проєкту звіту та інших документів, передбачених Регламентом Рахункової палати за результатами контрольного заходу, а також матеріалів за підсумками його розгляду на засіданні Рахункової палати, узагальнюючих інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених контрольних заходів;
− розгляді письмових зауважень об’єкту контролю щодо змісту акту про результати контрольного заходу, складеного контрольною групою;
− в обговоренні з уповноваженими особами об’єктів контролю проекту звіту про результати контрольного заходу;
− опрацюванні законопроєктів, віднесених до компетенції відділу, департаменту;
− розробці нормативно-правових актів з відповідних питань в процесі здійснення контрольно-аналітичних заходів.

4. Здійснення, у межах компетенції:
− підготовки обґрунтувань тематики контрольних заходів та програм (стратегій) їх проведення з питань, що стосуються напряму діяльності відділу, з метою внесення пропозиції до плану роботи Рахункової палати;
− контролю за станом усунення об’єктами контролю, виявлених недоліків і порушень за результатами проведених контрольних заходів;
− розгляду звернень народних депутатів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, та підготовки проектів відповідей на них;
− взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань.

5. Аналіз та узагальнення підсумків проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також внесення пропозицій щодо запобігання і попередження фактів порушень та зловживань при використанні бюджетних коштів в регіонах.

6. Здійснення контролю за виконанням рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також за станом реагування об’єктів аудиту.

7. Участь у підготовці проєкту щорічного Звіту Рахункової палати по питаннях віднесених до компетенції відділу та департаменту.

8. Участь у межах повноважень у виконанні:
− Стратегії розвитку Рахункової палати та плану її реалізації з питань, які відносяться до компетенції відділу;
− Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінці ризиків, що виникають у ході виконання покладених на відділ завдань і функцій.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 37 939,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 15 червня 2024 року до 14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;

− орієнтація на командний результат;

− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень