Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − начальника відділу контролю у сфері антикорупційної діяльності Департаменту контролю (аудиту) у сфері правоохоронної та антикорупційної діяльності

21.06.2024 11:58

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник відділу контролю у сфері антикорупційної діяльності Департаменту контролю (аудиту) у сфері правоохоронної та антикорупційної діяльності; категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Організація та здійснення постійного моніторингу стану справ за напрямами діяльності відділу, аналізу та оцінки ризиків, забезпечення організації та здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) відповідно до напрямів діяльності відділу у сферах (галузях):
− захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави (Офіс Генерального прокурора – КПКВК 0900000);
− формування і реалізації державної антикорупційної політики (Національне агентство з питань запобігання корупції – КПКВК 6330000);
− попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, а також запобігання вчиненню нових (Національне антикорупційне бюро України – КПКВК 6320000);
− інших сферах (галузях) за напрямами діяльності департаменту.

2. Організація здійснення та узагальнення результатів моніторингу і аналізу показників видатків державного бюджету на забезпечення діяльності державних органів та здійснення заходів у сферах відповідно до напрямів діяльності відділу.

3. Підготовка проєктів звітів за результатами здійснених працівниками відділу контрольних заходів та відповідних матеріалів, передбачених Регламентом Рахункової палати, за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також за підсумками розгляду цих звітів на засіданні Рахункової палати.

4. Організація підготовки узагальнюючих інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених контрольних заходів.

5. Організація здійснення контролю за виконанням рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами проведених відділом контрольних заходів, а також за станом реагування об’єктів аудиту.

6. Участь у:
− розробці проєкту плану роботи Рахункової палати на наступний звітний рік у частині питань, віднесених до компетенції відділу, департаменту;
− розробці проєктів нормативно-правових актів відповідно до повноважень департаменту;
− підготовці програм державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
− підготовці робочих планів;
− підготовці проєкту щорічного Звіту Рахункової палати з питань, віднесених до компетенції відділу, департаменту. 

7. Підготовка і подання на розгляд керівника департаменту висновків і відповідей на звернення та запити народних депутатів України, звернення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати.

8. Організація формування нормативної та статистичної бази, необхідної для проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) стосовно видатків державного та місцевих бюджетів на забезпечення діяльності органів та виконання заходів за напрямами діяльності відділу.

9. Ідентифікація, оцінка ризиків діяльності відділу та сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації державних службовців відділу.

10. Виконання інших обов’язків, визначених нормативно-правовими актами та Положенням про департамент, Положенням про відділ за дорученням керівництва Рахункової палати, департаменту і відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 49 321,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 22 червня 2024 року до 16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Лідерство

− вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
− сприяння всебічному розвитку особистості;
− вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
− здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Стратегічне управління

− бачення загальної картини та довгострокових цілей;
− здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;
− вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;
− рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
− залучення впливових сторін;
− оцінка ефективності на корегування планів

Впровадження змін

− орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
− здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;
− здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;
− вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Доброчесність

− здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
− здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
− усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Прийняття ефективних рішень

− здатність приймати вчасні та виважені рішення;
− аналіз альтернатив;
− спроможність іти на виважений ризик;
− автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень