Засідання Рахункової палати, 8 вересня 2015 року

08.09.2015 09:44

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Управління державної охорони України (таємне).

Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 

2. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення виконання завдань і функцій Державної архітектурнобудівельної інспекції України.

Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М., за участю територіальних управлінь.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення
 

3. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук України на підготовку наукових кадрів.

Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення
 

4. Звіт про результати аналізу формування та проведення видатків, спрямованих на утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, у комунальних закладах освіти.

Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., за участю територіальних управлінь.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення
 

5. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Житомирської та Кіровоградської областей на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною".

Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення