Засідання Рахункової палати, 12 листопада 2019 року

12.11.2019 09:51

1. Аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення
 

2. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції.

Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення
 

3. Аудит ефективності управління майном Державного підприємства "Львівський державний ювелірний завод", що має фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідальний: член Рахункової палати Іванова І. М.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення
 

4. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів.

Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
Звіт
Рішення
Реагування на рішення