Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 24.05.2022 № 11-1

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за 2021 рік

На виконання рішення Рахункової палати від 24.05.2022 № 11-1 інформацію про результати фінансового аудиту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України надіслано Верховній Раді України (лист від 08.06.2022 № 02-606).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) відомості про результати фінансового аудиту з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 08.06.2022 № 02-607).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України (лист від 08.06.2022 № 02-608) (далі – Держенергоефективності) для розгляду та реагування.

Прем’єр-міністр України (доручення від 20.06.2022 № 14586/1/1-22доручив Міністерству енергетики України (далі – Міненерго) та Держенергоефективності розглянути рішення та Звіт Рахункової палати, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Міненерго листом від 06.07.2022 № 26/1.6-5.2-9202 повідомило: в межах компетенції розглянуто Звіт Рахункової палати та доручено Держенергоефективності опрацювати результати аудиту і вжити заходів реагування щодо усунення зауважень Рахункової палати.

Держенергоефективності листом від 28.06.2022 № 60-01/14/1-22 повідомило, що за результатами опрацювання Звіту Рахункової палати, з метою виконання рекомендацій Рахункової палати, зазначених у Звіті, усунення виявлених недоліків, посилення контролю та запобігання їх виникненню у подальшій роботі, наказом від 23.06.2022 № 22 затверджено План заходів щодо усунення недоліків (далі – План), визначено відповідальні структурні підрозділи та строки виконання усіх пунктів Плану. Цим наказом також запроваджено щоквартальне інформування Рахункової палати про реалізацію заходів.

Крім того, поінформовано про виконання трьох пунктів Плану та вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків.

Так, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо термінів виплати заробітної плати та прирівняних до неї виплат у Держенергоефективності запроваджено постійний контроль за складанням та своєчасним поданням платіжних документів до ГУ ДКСУ м. Києва (пункт 7 Плану). Переглянуто порядок використання скорочень при заповненні графи «Призначення платежу», в платіжних дорученнях відображається повна інформація про платіж відповідно до вимог чинного законодавства для забезпечення надання достатньої всебічної інформації про платежі (пункт 8 Плану). Облік робочого часу працівників Держенергоефективності запроваджено згідно з табелем обліку використання робочого часу працівників, який заповнюється з урахуванням форми, затвердженої наказом Держстату (пункт 10 Плану).

Держенергоефективності повідомило про продовження роботи з виконання наданих Рахунковою палатою пропозицій та зауважень за результатами фінансового аудиту.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону перебуває на контролі.

  

Член Рахункової палати
Ігор ЯРЕМЧУК