Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 07.12.2021 року № 32-6

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на державну підтримку кінематографії, та управління об'єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

Державним агентством України з питань кіно (далі – Держкіно) не затверджено плану заходів за підсумками розгляду рішення Рахункової палати від 07 грудня 2021 року № 32-6 та Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на державну підтримку кінематографії, та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Відповідно до підпунктів 5 і 6 рішення Рахункової палати від 07 грудня 2021 року № 32-6 Держкіно (враховуючи пропозиції Міністерству культури та інформаційної політики України) надано 22 рекомендації.

За результатами моніторингу виконання об’єктами контролю рекомендацій та вжитих заходів Держкіно надіслано нагадування (лист від 14 липня 2023 року № 08-1607) про необхідність відповідного реагування і вжиття заходів для повного усунення виявлених під час аудиту порушень.

Держкіно поінформувало (лист від 11 серпня 2023 року № 1290/5/11-23), що, зокрема:

− державна підтримка сфери кінематографії здійснюється відповідно до положень Закону України «Про державну підтримку кінематографії» та виключно за рішенням Ради з державної підтримки кінематографії;

− Держкіно видано наказ від 15 березня 2023 року № 32 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу (підчингу)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2023 року за № 978/40034;

− статтею 17 Закону України «Про кінематографію» передбачено, що архівний комплект вихідних матеріалів фільмів, вихідні матеріали фільму, створеного повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів, створених в Україні за рахунок коштів юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб за їхньою згодою, зберігаються в Державному фонді фільмів України;

− відповідно до пункту 79 Плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021–2023 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року №1617-р, до грудня 2023 року передбачено створити Державний фонд фільмів України (ДФФУ);

− Законом України від 13 грудня 2022 року № 2849-ІХ «Про медіа» внесено зміни до законів України «Про кінематографію» та «Про державну підтримку кінематографії в України», згідно з якими скасовано видачу державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

− на виконання Закону України «Про медіа», доручення Прем’єр-міністра України від 09 лютого 2023 року № 36208/1/1-22, наказу Держкіно від 15 березня 2023 року № 22 передбачено розроблення та затвердження Положення про Державний реєстр фільмів з метою приведення нормативно-правових актів України у відповідність до Закону України «Про кінематографію», зокрема щодо умов розповсюдження та демонстрування національних та іноземних фільмів. На сьогодні Держкіно розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Державного реєстру фільмів», який надіслано зацікавленим органам виконавчої влади на погодження, після чого проєкт постанови буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950.

При цьому інформація Держкіно не містить вичерпних відомостей про заплановані та вжиті заходи за результатами розгляду рішення Рахункової палати, зокрема щодо виконання рекомендацій, викладених у пунктах 5 і 6.

Рахунковою палатою запропоновано Держкіно вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених аудитом порушень і недоліків та надати детальну інформацію у розрізі кожної з рекомендацій, зазначених у рішенні Рахункової палати від 07 грудня 2021 року № 32-6 (лист від 12 жовтня 2023 року № 08-2377).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» здійснюється моніторинг стану виконання об’єктами контролю рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходів.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК