Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 21.11.2023 № 27–3

26.01.2024 11:02

щодо Звіту про результати аудиту відповідності функціонування системи здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту відповідності функціонування системи здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві Верховній Раді України надіслано Звіт і рішення Рахункової палати (лист від 7 грудня 2023 року № 18–3015).

Згідно зі статтею 39 Закону України “Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 07 грудня 2023 року № 18–3016). Звіт і рішення Рахункової палати про результати аудиту надіслано Віцепрем’єр-міністру з відновлення України – Міністрові розвитку громад, територій та інфраструктури України (лист від 07 грудня 2023 року № 18–3017) і Державній інспекції архітектури та містобудування України (лист від 07 грудня 2023 року № 18–3018) для вжиття відповідних заходів. Національному агентству України з питань державної служби (лист від 07 грудня 2023 року № 18–3019) надіслано інформацію про результати аудиту з рекомендаціями вжити заходів реагування в межах повноважень.

Прем’єр-міністром України надано доручення від 19 грудня 2023 року № 38606/1/1-23 Віцепрем’єр-міністру з відновлення України – Міністрові розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерству економіки України, Державній інспекції архітектури та містобудування України (далі – ДІАМ) та Національному агентству України з питань державної служби (далі – НАДС) розглянути інформацію Рахункової палати, вжити необхідних заходів та про результати у визначений законом строк поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі необхідності в установленому порядку подати пропозиції на розгляд Уряду.

На виконання пункту 4 рішення Рахункової палати Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) та ДІАМ поінформували про результати розгляду Звіту, заплановані та вжиті заходи (листи від 27 грудня 2023 року № 23160/30/10-23, від 05 січня 2024 року № 131/05/13-24 і від 22 січня 2024 року № 1233/30/10-24). Згідно з інформацією переважну більшість рекомендацій, наданих Рахунковою палатою, враховано.

Так, з метою встановлення концептуальних засад у сфері архітектури та містобудування з урахуванням передового європейського досвіду для визначення пріоритетів розвитку та удосконалення законодавства у цій сфері, поліпшення безпеки та комфорту громадян створено робочу групу з розроблення Містобудівного кодексу України, який передбачено винести на публічне обговорення та розглянути на засіданнях комітетів Верховної Ради України. З метою запобігання суб’єктивному застосуванню органами державного архітектурно-будівельного контролю окремих нормативних положень розроблено проєкт акта Кабінету Міністрів України, яким передбачено удосконалити форму звернень заявників про порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності та висновку про результати розгляду звернень відповідною комісією. Розпорядчим актом Мінінфраструктури встановлено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиної електронної системи у сфері будівництва з Єдиним державним реєстром судових рішень.

При цьому деякі рекомендації Рахункової палати враховано не в повному обсязі. Так, Мінінфраструктури і ДІАМ не погодилися з необхідністю проведення суцільної оцінки діяльності ДІАМ з метою узгодження навантаження на персонал залежно від складності завдань, забезпечення ефективного використання ресурсів для обслуговування установи. За висновком Мінінфраструктури і ДІАМ, запроваджена в ДІАМ практика щомісячного індивідуального звітування у довільній формі про кількісні показники діяльності згідно з посадовими обов’язками фактично і є узгодженням навантаження на персонал та ефективним використанням ресурсів.

Не враховано повною мірою і рекомендації щодо необхідності зняття обмежень на проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду з метою зменшення потенційних ризиків для безпечності будівництва та комфортної життєдіяльності. Вжиті Мінінфраструктури та ДІАМ заходи реагування стосуються лише пріоритетів відновлення проведення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду та позапланових заходів контролю, що є недостатнім при збільшенні обсягів будівництва та масштабному відновленні країни від наслідків збройної агресії.

НАДС поінформувало Рахункову (лист від 02 січня 2024 року № 64/20.1-24), що питання здійснення заходу контролю в ДІАМ буде враховано при формуванні плану проведення НАДС та його територіальними органами заходів контролю.

Отже, рекомендації Рахункової палати, надані за результатами аудиту відповідності функціонування системи здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, реалізуються, Рахункова палата проводить постійний моніторинг їх виконання.

  

Член Рахункової палати
Геннадій ПЛІС