Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2020 роки

За рішенням Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-3 (далі – Рішення) інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2020 роки надіслано Верховній Раді України (лист від 05.04.2019 № 16-1060).

Згідно зі статтею 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 05.04.2019 № 16-1061).

Рішення та Звіт про результати аудиту надіслано також Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінгрегіон)(лист від 05.04.2019 № 16-1062) і Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності, Агентство) (лист від 05.04.2019 № 16-1063) для вжиття заходів щодо реалізації наданих пропозицій.

Прем'єр-міністром України надано доручення від 19.04.2019 № 13023/1/1-19 Мінрегіону, Міністерству фінансів України, Держенергоефективності опрацювати Рішення відповідно до компетенції, вжити заходів до усунення виявлених порушень та за результатами поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

На виконання вказаного доручення Держенергоефективності листом від 26.04.2019 № 429-01/16/3-19 повідомлено Рахункову палату, що посилаючись на перетинання напрямів діяльності Фонду енергоефективності (далі – Фонд) та Програми у житловій сфері, зокрема в частині стимулювання ОСББ до впровадження енергоефективних заходів, а також беручи до уваги тривалий процес формалізації роботи Фонду (формування органів управління, затвердження програм фінансування тощо), запропоновано Мінрегіону (лист від 24.04.2019 № 143-01/16/2-19) розглянути можливість виділення додаткового фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2020 роки (далі – Державна програма) у 2019 році.

З метою приведення у відповідність із Законом України від 17.03.2011 № 3166 „Про центральні органи виконавчої влади” переліку центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері енергозбереження, та визначення доцільності функціонування Державного фонду енергозбереження, Держенергоефективності листом від 02.11.2018 № 491-01/16/2-18 погодило із зауваженнями проект Закону України „Про енергетичну ефективність”, яким передбачено втрату чинності діючим Законом України „Про енергозбереження”.

Мінрегіоном і Держенергоефективності проведено узгоджувальну нараду із уповноваженими банками (18.04.2019) щодо обговорення рекомендацій Рахункової палати, за підсумками якої, зокрема:

– доручено уповноваженим банкам додатково поінформувати Держенергоефективності про порядок отримання ними підтвердних документів позичальників, зокрема щодо фіксування дати отримання таких документів та черговості внесення даних до зведених реєстрів позичальників;

– прийнято рішення щодо здійснення Мінрегіоном спільно з Держенергоефективності перевірки документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів, придбаних ОСББ „Лелека 8” за кредитним договором, укладеним з ПАТ КБ „Приватбанк”, для визначення правомірності включення ОСББ до зведеного реєстру позичальників для відшкодування частини суми кредиту;

– вирішено передбачити у змінах до договорів про взаємодію зобов’язання банків забезпечувати відповідність підтвердних документів вимогам частини другої статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” стосовно наявності обов'язкових реквізитів первинних облікових документів. З метою врегулювання цієї пропозиції Агентством направлено до уповноважених банків проекти змін до договорів про взаємодію.

Держенергоефективності розроблено механізм розподілу коштів між уповноваженими банками для виплати відшкодування згідно з підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056.

Сектором внутрішнього аудиту Держенергоефективності заплановано додаткові заходи з ідентифікації ризиків у частині контролю за використанням коштів на реалізацію Державної програми, зокрема, шляхом проведення аналізу підтвердних документів, отриманих від уповноважених банків на запити Агентства.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

  

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь