Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 03.12.2019 № 36-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховного Суду

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховного Суду поінформовано Верховну Раду України (лист від 03.01.2020 № 07-37).

Згідно із статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 03.01.2020 № 07-38).

Звіт про результати аудиту та рішення Рахункової палати з відповідними рекомендаціями для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Верховному Суду (лист від 03.01.2020 № 07-39).

Про результати аудиту поінформовано та надано рекомендації Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (лист від 03.01.2020 № 07-41), Державній судовій адміністрації України (лист від 03.01.2020 № 07-42) та ліквідаційній комісії з припинення діяльності Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України (лист від 03.01.2020 № 07 - 40).

Прем’єр-міністром України надано доручення від 04.02.2020 № 684/1/1-20 Міністерству фінансів України опрацювати лист Рахункової палати та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Міністерством фінансів України листом від 18.02.2020 № 08030-18- 7/5389 повідомлено: згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» Уряд рекомендує Конституційному Суду України, Верховному Суду, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації України затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Верховним Судом листом від 10.02.2020 № 391/0/2-20 повідомлено, що наказом від 03.01.2020 № 07-39 затверджено План заходів Верховного Суду щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховного Суду.

Листом від 28.02.2020 № 625/0/2-20 поінформовано, що на виконання пункту 1 Плану заходів під час розгляду проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня Верховним Судом дотримано вимоги Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, щодо включення видатків, підтверджених економічними обґрунтуваннями. Верховний Суд листами від 02.01.2020 № 4/0/2-20, № 5/0/2-20, № 6/0/2-20 та № 7/0/2-20 надіслав відповідно Вищому адміністративному суду України, Вищому господарському суду України, Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та ліквідаційній комісії Верховного Суду України кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису та план спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік.

З метою виконання пункту 3 Плану заходів щодо запровадження здійснення аналізу та контролю за затвердженими заходами з енергозбереження на підставі натуральних показників наказом Верховного Суду затверджено План заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у 2020 році. Крім того, наказом Верховного Суду від 22.01.2020 № 4- АГ затверджено ліміти споживання комунальних послуг у Верховному Суді на 2020 рік.

На виконання пункту 4 Плану заходів про забезпечення дотримання вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» підготовлено проєкт поетапного плану створення комплексної системи захисту інформації у Верховному Суді, який на сьогодні перебуває на погодженні у заступників керівників апарату Верховного Суду – керівників секретаріатів касаційних судів.

Щодо пункту 5 цього Плану заходів зазначено: Державна судова адміністрація України листом від 26.02.2020 № 15-3970/20 підтримала пропозицію Верховного Суду, висловлену в листі від 06.02.2020 № 339/02-20, про створення робочої групи з розроблення уніфікованого обліку навантаження для суддів усіх інстанцій та юрисдикцій.

Повідомлено, що інформацію про виконання інших пунктів Плану заходів буде надано додатково.

Державною судовою адміністрацією України листом від 10.02.2020 № 15-2722/20 поінформовано: у рамках побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) передбачається розроблення підсистеми «Електронне діловодство», яка забезпечуватиме автоматизацію процесів загального та процесуального діловодства в судах, органах та установах системи правосуддя, в тому числі у Верховному Суді.

Після запровадження ЄСІТС програмні продукти, які використовує Верховний Суд для забезпечення функціонування автоматизованого діловодства, буде замінено на підсистему ЄСІТС.

Щодо запровадження Державною судовою адміністрацією України повноцінного уніфікованого обліку судового навантаження для судів усіх інстанцій та юрисдикцій з розробленням відповідних методик, то роботу вже розпочато.

Повідомлено, що на виконання рішення XV чергового з’їзду суддів України Державна судова адміністрація України за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» із залученням міжнародних експертів здійснює заходи щодо проведення дослідження з вимірювання навантаження на суддів та визначення граничної чисельності суддів у судах. На сьогодні триває узагальнення експертами отриманих результатів.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України листом від 16.01.2020 № 21-78/20 повідомлено: згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон) повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинено, а новий склад Комісії не сформовано.

Відповідно до пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону процедури, які розпочато Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виконання Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до набрання чинності Законом, продовжуються згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, утвореної відповідно до Закону.

З огляду на викладене на сьогодні є неможливим розгляд питання про переведення суддів ліквідованих судів.

Слід зазначити, що Конституційний Суд України 18.02.2020 ухвалив рішення за № 2-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.06.2016 № 1402 «Про судоустрій і статус суддів».

Верховний Суд України як суб’єкт права на конституційне подання обстоював позицію, що Верховна Рада України, закріпивши на законодавчому рівні порядок припинення діяльності та ліквідації Верховного Суду України, вийшла за межі повноважень, визначених Конституцією України.

Конституційний Суд України у рішенні від 18.02.2020 № 2-р/2020 визнав такими, що не відповідають Конституції України, положення пункту 7 («та ліквідуються» в частині Верховного Суду України), пункту 14 (в частині «судді Верховного Суду України»), пункту 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.06.2016 № 1402 «Про судоустрій і статус суддів», які втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення, та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність з цим рішенням.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» здійснюється постійний контроль за реалізацією заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати.

 

Член Рахункової палати
О. С. Яременко