Рахункова палата підготувала проєкт Стратегічного плану робочої групи EUROSAI на 2021–2024 роки

29.01.2021 14:41

Рахунковою палатою, яка очолює робочу групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, стратегічний план діяльності за період 2017–2020 років виконано. Рахункова палата в межах робочої групи розширила контакти із експертами, у тому числі міжнародними, та підготувала проєкт Стратегічного плану робочої групи EUROSAI на 20212024 роки.

Про це йдеться у звіті про діяльність робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, за період 2017–2020 років.

Відповідальний за підготовку звіту – член Рахункової палати Віктор Богун.

Попередження виникнення як природних, так і техногенних катастроф завжди потребує менших обсягів затрат державних коштів ніж ліквідація їх наслідків. Попередження виникнення катастроф також сприяє координації та об'єднанню зусиль європейських вищих органів аудиту (ВОА) з метою максимального інформування про катастрофи, вироблення дієвих і ефективних інструментів для їх ліквідації.

Як зазначається у звіті, діяльність робочої групи протягом 2017–2020 років відповідала місії її створення і дозволила досягти основних очікуваних результатів за час її існування, а завдання, визначені Стратегічним планом діяльності, в цілому виконані.

Зокрема, забезпечено організацію та проведення щорічних засідань та семінарів робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф.

Розроблено та схвалено Рекомендації кращої практики проведення аудитів у сфері попередження та ліквідації наслідків затоплень.

Також завершено проведення міжнародних координованих аудитів «Попередження та ліквідації наслідків паводків» та «Поводження з відходами та їх видалення» під координацією Рахункової палати, та на стадії завершення  «Транскордонне перевезення відходів між Україною, Словаччиною і Польщею в період 2015 – І півріччя 2019 року в світлі положень Базельської Конвенції» під координацією ВОА Республіки Польща, які проводились в рамках діяльності Робочої групи.

З огляду на зміни, які відбуваються у світі, зокрема виникнення катастроф нового характеру (біологічних, таких як пандемія COVID-19) та їх масштабність, члени Робочої групи вважають за доцільне продовження діяльності Робочої групи. Зокрема, шляхом посилення співпраці Робочої групи з іншими робочими групами EUROSAI та реалізації спільних заходів.

Наразі Рахункова палата України, яка очолює робочу групу, виступає з ініціативою про продовження мандату робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, на 2021–2024 роки.

Засідання ХІ Конгресу EUROSAI відбудеться, за попередніми даними, у квітні 2021 року.

Звіт буде опублікований на офіційному вебсайті Рахункової палати.

 

Довідково:

Робочу групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф створено в 2014 році згідно з резолюцією IX Конгресу EUROSAI. Протягом усього періоду групу очолює Рахункова палата України.

Створенню Робочої групи передував майже 10-річний період Так, у вересні 2005 року 11 ВОА – членами EUROSAI WGEA підтримано ініціативу Рахункової палати України щодо створення у рамках EUROSAI WGEA постійної Спеціальної підгрупи з аудиту ліквідації наслідків природних, техногенних катастроф та радіоактивних відходів. У подальшому Рахункова палата України, як Голова Спеціальної підгрупи, ініціювала процес трансформації Спеціальної підгрупи в Спеціальну групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, а з 2014 році – в Робочу групу EUROSAI з метою практичного впровадження на регіональному рівні стандартів, які були розроблені Робочою групою INTOSAI з підзвітності та аудиту допомоги, пов'язаної з катастрофами. У 2020 році робоча група об'єднувала 19 вищих органів аудиту, з яких 17 ВОА – членів робочої групи та 2 спостерігачі.