Група Аудиторів Рахункової палати контролює реалізацію програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства

23.02.2021 15:14

Група Аудиторів Рахункової палати контролює реалізацію програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, які фінансуються за кошти Європейського Союзу.

Про це йдеться у звіті про роботу в 2020 році Групи Аудиторів за програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (ППС ЄІС), зокрема: «Басейн Чорного моря 2014−2020 роки», «Україна−Румунія 2014−2020 роки», «Україна−Угорщина− Словаччина−Румунія 2014−2020 роки», «Україна−Польща−Білорусь 2014−2020 роки». Очолює Групу Аудиторів – член Рахункової палати Василь Невідомий.

Так, усі завдання, отримані у 2020 році від Органів Аудиту за 4-ма програмами: «Басейн Чорного моря 2014−2020 роки», «Україна−Румунія 2014−2020 роки», «Україна−Угорщина−Словаччина− Румунія 2014−2020 роки», «Україна−Польща−Білорусь 2014−2020 роки», виконані.

Зокрема, у 2020 році Група Аудиторів провела 2 системні аудити за програмами «Україна – Румунія 2014–2020 роки» та «Басейн Чорного моря 2014-2020 роки», а також надала пропозиції Органу Аудиту угорської програми до аудиторського звіту, підготовленого за результатами системного аудиту за вказаною програмою. Аудитори в тому числі перевіряли виконання Національним органом управління (Секретаріат Кабінету Міністрів України) та Національним контрольно-контактним пунктом (Міністерство фінансів України) раніше наданих рекомендацій.

Група Аудиторів встановила, що постановою Кабінету Міністрів у 2020 році затверджено порядок повернення неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту Європейського Союзу, що надаються для реалізації проєктів у рамках ППС ЄІС. Крім того, Національний контрольно-контактний пункт взяв участь у розробці керівництв та інструкцій для підтвердження доходів та витрат за програмами. В результаті, визначені чіткі правила здійснення підтвердження доходів та витрат за програмами на основі уніфікованих перевірочних листів.

Разом з тим аудитори встановили, що національні органи управління та контролю за програмами не мають доступу до інтегрованих електронних баз даних за трьома з чотирьох програм, які реалізуються в Україні – угорською, румунською та польською. Це ускладнює моніторинг за програмами/проєктами та належне управління коштами на національному рівні.

Також нерозроблена на національному рівні процедура виправлення виявлених порушень за програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства і зниження ризику їх повторного виникнення.

Крім того, на запит Органу Аудиту за польською програмою представники Рахункової палати здійснили у 2020 році аудит проєкту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь». На його реалізацію заплановано виділити близько 6,5 млн євро, у тому числі 5,8 млн євро коштів ЄС. Аудитори перевірили витрати Шацької РДА на реалізацію проєкту в сумі 2,4 млн євро та підтвердили їх прийнятність.

Група Аудиторів також опрацювала чотири оновлені Стратегії Аудиту та Керівництво з проведення аудиту, і надала свої пропозиції щодо них відповідним Органам Аудиту.

У 2020 році представники Групи Аудиторів також взяли участь у 2-х онлайн засіданнях з питань реалізації Програм. Зокрема, обговорили питання щодо доступу та ведення баз даних в інтегрованих системах; відбору незалежних аудиторів для здійснення верифікацій витрат за проєктами; здійснення адміністративних перевірок та системних аудитів тощо.

Нагадаємо, що кожен рік до 15 лютого Єврокомісії подаються щорічні звіти за програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, а також аудиторські висновки й аудиторські звіти щодо річної звітності за такими програмами за попередній фінансовий рік. Такі аудиторські звіти та висновки вже були відпрацьовані Групою Аудиторів.

 

Довідково:

19 грудня 2016 року в м. Брюссель (Королівство Бельгія) Урядом України та Європейською Комісією було підписано 4 Угоди про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва на 2014–2020 роки в рамках Європейського інструменту сусідства, а саме: «Україна–Польща–Білорусь 2014–2020 роки», «Україна–Угорщина– Словаччина–Румунія 2014–2020 роки», «Україна–Румунія 2014–2020 роки» та «Басейн Чорного моря 2014–2020 роки».

Основними стратегічними цілями Програм, які реалізуються в Україні, є: сприяння економічному та соціальному розвитку в прикордонних регіонах, вирішення спільних проблемних питань у сферах охорони навколишнього природного середовища, здоров’я громадян, безпеки, а також сприяння покращенню умов та підходів щодо переміщення громадян, товарів та капіталу.

Фінансування програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 20142020 роки здійснюється Європейською Комісією на безповоротній основі. Відповідно до підписаних Урядом України Угод про фінансування Програм, загальний бюджет Програм, які реалізуються в Україні, становить близько 403 млн євро, з яких 366 млн євро – кошти Європейського Союзу.