Рахункова палата пропонує вищим органам аудиту країн-учасниць Базельської конвенції провести спільний міжнародний аудит щодо стану поводження з небезпечними відходами

14.03.2019 14:00

Рахункова палата пропонує вищим органам аудиту країн-учасниць Базельської конвенції провести спільний міжнародний аудит щодо стану поводження з небезпечними відходами. Про це заявив член Рахункової палати Віктор Богун під час конференції EUROSAI-ASOSAI – європейських і азійських вищих органів аудиту, яка відбувається в Єрусалимі (Ізраїль).

Він зауважив, що на сьогодні найбільш актуальним для Рахункової палати є здійснення аудитів попередження катастроф, зокрема тих, які можуть виникати у зв'язку з накопиченням, переміщенням та переробкою небезпечних відходів. «Зважаючи на те, що Базельська конвенція є однією з найглобальніших природоохоронних угод, і користуючись нагодою, ми звертаємось до усіх вищих органів державного контролю країн, приєднатися до цієї ініціативи і провести після 2020 року міжнародний координований аудит щодо стану поводження з небезпечними відходами», – підкреслив Віктор Богун.

Він нагадав, що вищі органи аудиту України та Польщі, підписавши Львівську декларацію, виступили з ініціативою щодо проведення міжнародного координованого аудиту «Транскордонне переміщення відходів у світлі положень Базельської конвенції». Віктор Богун підкреслив, що на даний час вищими органами аудиту Польщі, Словацької Республіки та України, в рамках робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф здійснюється міжнародний аудит (аудит виконання рекомендацій) з контролю за транскордонним перевезенням небезпечних відходів відповідно до положень Базельської конвенції.

Віктор Богун також наголосив, що питання безпеки населення не обмежується лише належним поводженням з небезпечними відходами, а є багатогранним та потребує більш широкого обговорення та обміну передовим досвідом. Він додав, що забруднення навколишнього середовища, включаючи і радіоактивне, є найбільшою екологічною катастрофою та причиною захворювань і передчасної смерті в сучасному світі.

Член Рахункової палати зауважив, що за даними одного з найавторитетнішого медичного журналу світу The Lancet, опублікованими у 2017 році, кожна шоста передчасна смерть у світі спричинена забрудненням довкілля. А це – понад 9 млн. життів у 2015 році. Ця цифра перевищує сукупний показник смертності від СНІДу, туберкульозу й малярії та більше, ніж смертність у результаті війн та інших форм насильства за цей же період.

За словами Віктора Богуна, забруднення повітря стало причиною передчасної смерті 6,5 млн. людей у світі; води – близько 2 млн. осіб; а отруйні та канцерогенні речовини на робочих місцях вбили майже 800 тисяч людей у всьому світі.
Член Рахункової палати підкреслив, що для України особливо болісною стала аварія на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Згідно із звітом ООН в результаті цієї катастрофи померли 4 тис. людей, а за даними Грінпіс – 90 тис. «Саме тому, Рахункова палата України здійснює аудити у сфері використання коштів, виділених на попередження і ліквідацію наслідків катастроф. Це обумовлено значними ризиками виникнення катастроф в Україні, а також їх значними наслідками», – наголосив він.

За останні 10 років Рахунковою палатою проведено 48 національних та міжнародних аудитів з питань попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як техногенного, так і природного характеру. Основні напрями цих аудитів – повені, природні пожежі, поводження з небезпечними відходами і відходами ядерного циклу, відновлення постраждалих територій і об'єктів. Міжнародні аудити проводилися у рамках діяльності робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження і ліквідацію наслідків катастроф, створеної Конгресом EUROSAI в 2014 році. Робочу групу очолює Рахункова палата.

Проведені аудити дозволили ідентифікувати низку загальних ризиків. Зокрема, недотримання встановлених термінів реалізації заходів та їх планового фінансування; відсутність або недостатність контрольних критеріїв для оцінки стану виконання проектів на різних етапах; зосередження в одному органі повноважень з управління коштами, контролю та звітності; недоліки внутрішнього контролю та наявної звітної інформації; складна система управління проектами; невідповідність наявних рятувальних засобів реальним потребам служб цивільного захисту для гарантування безпеки населення від катастроф.

В результаті проведення аудитів вдалося привернути більшу увагу органів державної влади та міжнародної спільноти до ефективності використання коштів Чорнобильського фонду "Укриття", що дозволило прискорити будівництво нового конфайнменту. Крім того, було удосконалено контрольні процедури щодо відбору природоохоронних проектів та підвищено ефективність використання виділених на це коштів. При цьому видатки загального фонду державного бюджету на охорону навколишнього середовища за останні 10 років збільшилися майже у 4 рази; урядом схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року та Національний план управління відходами, а Верховна Рада затвердила Стратегію державної екологічної політики на період до 2030 року. Вдалося також посилити залучення громадянського суспільства до моніторингу виконання рекомендацій Рахункової палати.

Член Рахункової палати Віктор Богун також запросив колег до участі в V засіданні робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, що відбудеться 23-25 квітня в м. Тирана (Албанія).