Паралельний аудит виконання Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах

Рахункова палата України та Уряд Словацької Республіки провели паралельний аудит виконання Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах (далі – Угода). Метою аудиту було передбачено перевірити та оцінити стан виконання Угоди, дотримання положень Конвенції з охорони та використання
транскордонних водотоків і міжнародних озер, використання коштів, спрямованих у 2004-2005 роках з державного бюджету на забезпечення виконання водогосподарських заходів у районі Українсько-Словацького кордону з точки зору економічності, ефективності та раціональності.

Звіт