Рахункова палата рекомендує МОЗ удосконалити процедуру закупівлі ліків для своєчасного доступу до них пацієнтів

24.04.2019 15:05

Міністерство охорони здоров'я, витративши у 2017-2018 роках 11,9 млрд. грн. на закупівлю ліків та медичних засобів із залученням міжнародних спеціалізованих організацій, не забезпечило своєчасного доступу до них всіх пацієнтів, а відтак -основного очікуваного результату від зміни системи централізованих закупівель суспільство досі не отримало. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2017-2018 роках Міністерству охорони здоров'я України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру». Відповідальний за проведення аудиту - член Рахункової палати Василь Невідомий.

Економність бюджетних витрат на придбання лікарських засобів і медичних виробів за цінами, які значно нижчі в порівнянні із цінами закупівель, які до 2015 року здійснювало безпосередньо міністерство, безперечна.

Мета поточного аудиту - оцінка стану досягнення основного завдання нової системи централізованих закупівель - забезпечення своєчасного доступу громадян до ліків та медичних виробів відповідно до їх актуальних потреб, оскільки ця система закупівель працює вже повних чотири роки.

З 2017 р. по лютий 2019 року міжнародними спеціалізованими організаціями поставлено лікарських засобів, вакцин і медичних виробів за кошти державного бюджету 2015 року на суму 92,9 млн. грн (4,2 відс. від обсягу коштів, перерахованих цим організаціям), 2016 року - на суму 3,35 млрд. грн (85 відс.), за кошти 2017- 5,05 млрд. грн. (84 відс.), і за кошти 2018 року - лише 1,34 млрд. грн, (22,6 відсотки). Станом на 01.02.2019 за кошти державного бюджету 2018 року взагалі не розпочато поставки лікарських засобів, вакцин і медичних виробів за 16 із 40 напрямів закупівель, зокрема для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та хронічний вірусний гепатит, дорослих, хворих на онкогематологічні захворювання та вкрай актуальних засобів імунопрофілактики захворювань з високим рівнем смертності.

Міністерство не забезпечило справедливого пропорційного розподілу виділених з державного бюджету на зазначені цілі коштів відповідно до актуальних потреб пацієнтів. Зокрема, потреба у лікуванні онкологічних захворювань у дорослих в 2017 році була профінансована на рівні 26,9 відс., а у 2018 році на 67,2 відс.; дитячої онкології - на 68,6 та 75,2 відс. відповідно; хворих з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями - відповідно на 31,7 відс. та 56,6 відс. Водночас, саме ці захворювання посідають провідне місце серед захворювань з високим рівнем смертності.

Фактичний профінансований рівень покриття потреби пацієнтів у 2017 році:

• за 13 напрямами від 3,6 до 36 %

• за 9 напрямами від 43 до 60%

• за 4 напрямами від 70 до 85 %

• за 13 напрямами від 91 до 101%

• за 1 напрямом до 121%

Фактичний профінансований рівень покриття потреби пацієнтів у 2018 році:

• за 9 напрямками від 0,3 до 37%

• за 3 напрямками від 42 до 57%

• за 10 напрямками від 67 до 76%

• за 4 напрямами від 87 до 90%

• за 10 напрямами від 93 до 101%

• за 4 напрямами понад 101 %

Міністерство не змінило систему формування переліку лікарських засобів, вакцин і медвиробів для оперативного та своєчасного його визначення у відповідності до потреб громадян. Необхідна інформація надавалася міжнародним спеціалізованим організаціям несвоєчасно, що відтерміновувало закупівлю матеріальних цінностей.

Безгосподарність та безконтрольність з боку МОЗ призвела до порушення умов договорів, укладених з міжнародними спеціалізованими організаціями. Зокрема, на рахунках відповідних організацій понад встановлений договорами термін перебували кошти державного бюджету 2015-2017 років у загальній сумі 344,2 млн. грн, які мали бути повернені до бюджету і використані на актуальні потреби громадян. Вже в період проведення аудиту та під час підготовки аудиторського звіту трьома організаціями повернуто на рахунок МОЗ кошти державного бюджету 2015-2016 років у сумі 114,7 млн. грн та 300,2 тис дол. США.

Встановлено порушення та управлінські прорахунки МОЗ і при використанні лікарських засобів, вакцин та медвиробів, закуплених за рахунок коштів держбюджету 2016-2017 років. Так, прийнявши від міжнародної спеціалізованої організації ліки для дітей і дорослих, хворих на онкологічні захворювання, та дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити на суму 59,7 млн. грн., з термінами придатності меншими, ніж визначено у договорах. Водночас, МОЗ, у порушення умов договорів, не отримало від міжнародної організації підтвердження заміни у разі невикористання до завершення терміну придатності.

Аналогічно, Міністерством прийнято ліки і медвироби для лікування дорослих, хворих на хронічні вірусні гепатити, на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання та вакцину для профілактики сказу на суму 58 млн. гривень. Проте, гарантії щодо їх заміни у разі невикористання до завершення терміну придатності міжнародними організаціями не надавалися, через відсутність відповідних вимог в умовах цих угод.

У результаті на сьогодні утворено ризики нанесення шкоди державі внаслідок втрати вказаних ліків і медвиробів, які через закінчення терміну придатності не будуть використані.

Не здійснювався Міністерством і моніторинг рівня забезпеченості потреби регіонів України у ліках, вакцинах і медвиробах. Як результат, у закладах охорони здоров'я, на складах державних підприємств рахуються в залишках ліки, вакцини та медвироби на суму 44 млн. грн, які від 2 до 15 місяців від дати отримання не використовуються. Крім того, з причини відмови пацієнтів з трансплантованими органами від прийому препаратів і їх наявністю в обсязі, який перевищує потребу, не використовуються лікарські засоби на суму 3,9 млн. гривень. Термін їх придатності збігає. Отже, утворено ризик нанесення шкоди державі.

Через закінчення терміну придатності загалом не використано ліки, вакцини і медвироби за 12 напрямами закупівель на загальну суму 6,75 млн. грн, які були придбані коштом держбюджету 2015-2017 років. З них, майже на 1 млн грн вже утилізовано. Фактично державі завдано істотної шкоди, а пацієнти не отримали необхідного лікування. Зазначені факти містять ознаки кримінальних правопорушень і потребують правової оцінки правоохоронними органами.

Аудитом встановлено, що за погодженням МОЗ, коштом держбюджету 2016-2017 років для лікування онкохворих дітей закуплено відповідно 17 і 18 найменувань ліків (off-label) на загальну суму 47 млн грн. При цьому в інструкціях для медичного застосування цих ліків є обмеження щодо їх використання для дітей.

Виходячи із зазначеного, Рахункова палата рекомендує МОЗ розробити нормативний акт, який врегулює питання призначення та критерії використання таких ліків для дітей.