Антимонопольний комітет переважно об’єктивно й правильно прозвітував про виконання держбюджету за 2021 рік

09.11.2022 17:08

Проведений аналіз звіту Антимонопольного комітету України за 2021 рік (відповідальний – член Рахункової палати Андрій Дідик) засвідчив здебільшого об’єктивне та правильне висвітлення інформації про результати діяльності цього органу, що впливають на виконання державного бюджету.

Торік економічний ефект від вжитих АМКУ заходів, розрахований за рекомендованою ОЕСР методикою (5,2 млрд грн), майже на 12% перевищив показник 2020 року (4,6 млрд грн). Необхідно зазначити, що статистичні чи облікові дані впливу цього показника на виконання державного бюджету не формуються.

Органами Комітету прийнято 1675 рішень та рекомендацій, спрямованих на припинення встановлених порушень законодавства про захист економічної конкуренції, що на кілька відсотків більше показника 2020 року. З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб’єктів господарювання до суду направлено 477 позови (майже у 1,5 раза більше показника 2020 року). У 2021 році судами задоволено 322 позови, що на 10,7% більше ніж у 2020 році.

Обсяг накладених на порушників у звітному періоді органами АМКУ штрафів, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, – 7,2 млрд грн у понад 4,4 раза перевищив показник 2020 року (1,6 млрд грн). Водночас з накладених у 2021 році штрафів до державного бюджету суб’єкти господарювання сплатили лише 25,4 млн грн, або 0,4%. Натомість 505,5 млн грн (із загалом сплачених торік 531 млн грн штрафів та пені) надійшло за порушення, допущені у попередніх роках. Необхідно відмітити, що у 2020 році сума сплати була в 5,4 раза більша – 2,8 млрд гривень.

Крім того, у 2021 році до державного бюджету надійшло ще 15,1 млн грн за результатами розгляду 877 заяв про надання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання.

У зв’язку із оскарженням у судовому порядку не виконано усі 5 рішень Комітету за 2021 рік, згідно з якими державну підтримку суб’єктам господарювання визнано недопустимою для конкуренції та зобов’язано повернути отримані кошти до бюджету.

Фахівці Рахункової палати встановили, що вказана у звіті АМКУ за 2021 рік сума плати за подання скарги у сфері публічних закупівель (346,9 млн грн), контроль за якою з вересня 2021 року не належить до повноважень Комітету, не відповідає фактичним надходженням від цього платежу. Оскільки згідно з даними Державної казначейської служби України до державного бюджету за 2021 рік надійшло 99,3 млн грн цієї плати.

До того ж Комітетом не виконано норму закону щодо оприлюднення щорічного звіту про діяльність Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та узагальненої практики розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель за звітний рік. Як наслідок, зацікавлені особи позбавлені права на отримання цієї інформації.

АМКУ, як головний розпорядник бюджетних коштів, незважаючи на зауваження Рахункової палати до звіту попереднього року, так і не забезпечив затвердження плану діяльності на середньостроковий період, хоча цього вимагає Бюджетний кодекс України.

Реорганізація територіальних відділень АМКУ, розпочата у 2020 році, не зменшила навантаження на державний бюджет: фактична чисельність працівників не скоротилася, витрати на утримання Комітету у 2021 році зросли порівняно з 2020 роком на 59,9 млн грн (24,7%).

Рішення та Звіт опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.