Звіт Мінекономіки за 2021 рік не відображає реальний стан функціонування системи публічних закупівель

24.11.2022 10:00

Наведені у Звіті Мінекономіки дані та висновки є недостатніми для комплексної оцінки стану функціонування системи публічних закупівель у 2021 році, а отже, і оцінки стану досягнення основної мети діяльності у цій сфері ‒ забезпечення ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, розвитку добросовісної конкуренції, створення конкурентного середовища та запобігання проявам корупції.

Про це йдеться в Звіті про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель. Відповідальний за його проведення – член Рахункової палати Віктор Богун.

Аудитори зазначають, що підготовка Звіту Мінекономіки здійснювалась без відповідної методики, на чому Рахункова палата неодноразово наголошувала за результатами аналізу попередніх щорічних звітів (за 2018, 2019 та 2020 роки).

Події, що мали ключовий вплив на формування політики у сфері публічних закупівель, відображені у Звіті Мінекономіки як низка питань, спосіб вирішення яких негативно вплинув на функціонування системи публічних закупівель у 2021 році. Такі дані важливі, оскільки розкривають суть ризиків виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" у цілому або з-під дії окремих його положень закупівель товарів, робіт чи послуг в окремих сферах. Наприклад, деякі нововведення передбачали непоширення дії закону "Про публічні закупівлі" на випадки, якщо предметом закупівлі були товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19. За даними Мінекономіки, це сприяло появі непоодиноких випадків, коли медичні установи закуповували товар за цінами у рази вищими за фактичні, а також коли проводились закупівлі товару сумнівної якості за завищеними цінами поза конкурентними процедурами закупівель.

Щодо міжнародної діяльності, то у Звіті Мінекономіки йдеться про участь у роботі Комітету з державних закупівель Світової організації торгівлі; реалізацію міжнародних проєктів; виконання функції із вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду; співпрацю з ЄС у питаннях моніторингу результатів виконання Угоди про асоціацію та Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти"). При цьому документ не розкриває найбільш актуальної та значущої інформації ‒ щодо стану виконання Угоди про асоціацію та Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти"), а також щодо поширення в Україні інформації про особливості міжнародної практики здійснення закупівель, важливість якої полягає у сприянні збільшенню участі українського бізнесу в таких закупівлях.

Відомості про стан професіоналізації сфери публічних закупівель докладно висвітлюють заходи, пов'язані із завершенням у 2021 році строку для переходу відповідальності за організацію та проведення публічних закупівель від тендерних комітетів до уповноважених осіб. Як наслідок ‒ на кінець звітного року успішно склали тест та отримали доступ до роботи в електронній системі закупівель 97% загальної кількості замовників.

Аналіз діяльності централізованих закупівельних організацій у 2021 році, наведений у Звіті Мінекономіки, зосереджується на розгляді показників діяльності й особливостях функціонування конкретних централізованих закупівельних організацій та є достатніми для відображення основних якісних характеристик застосовного механізму закупівель. При цьому звітні дані вказують на існування суттєвих ризиків для замовників закупівель, пов'язаних із високим показником неуспішних закупівель (51%), однак комплексний аналіз причин виникнення даного показника фактично не проведений.

Відповідно до Звіту Мінекономіки, кількість учасників, що брали участь в закупівлях у 2021 році, становила 263 138 суб’єктів. При цьому в звітному році спостерігається збільшення даного показника: 6,9% до 2020 року та 64,5% до 2019 року, однак Міністерство не здійснило аналіз ситуації, коли при збільшенні кількості учасників, які брали участь в закупівлях, суттєво знизився рівень конкуренції.

Приведені у Звіті Мінекономіки дані щодо рівня конкуренції через відсутність належного аналізу, зокрема порівняння приведених показників із їх значеннями у минулих роках, не відображають фактично наявного зниження рівня конкуренції у 2021 році, а також причин, які сприяли зниженню зацікавленості участі у торгах.

Рішення та Звіт будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.