Понад 648 млн грн із держбюджету використали неефективно в ході реформування судової системи

02.12.2022 16:00

Розпочата у 2014 році судова реформа, яка мала на меті відновити довіру до судової влади в Україні, не принесла бажаних результатів повною мірою. Більш як 648 млн грн з-понад 1 млрд грн, спрямованих із держбюджету на заходи з ліквідації та припинення діяльності судів, використали неефективно.

Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на здійснення заходів із ліквідації судів в Україні. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Віктор Богун.

Так, судову систему України скоротили до трьох рівнів: перший – місцеві та окружні суди, другий – апеляційні суди, третій – Верховний Суд. До реформи існував ще один рівень – вищі спеціалізовані суди, який скасували.

З грудня 2017 року розпочали припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ), Вищого господарського суду (ВГСУ), Вищого адміністративного суду (ВАСУ), а з червня 2018 року – Верховного Суду України (ВСУ), яке триває донині.

Крім того, судова реформа передбачала, що замість місцевих господарських судів мали запрацювати окружні господарські суди; замість апеляційних господарських судів – апеляційні господарські суди в апеляційних округах; замість апеляційних адміністративних судів – апеляційні адміністративні суди в апеляційних округах.

Через недосконалість нормативно-правового регулювання окремих організаційно-правових відносин процедури ліквідації судів стали занадто тривалими. Це призвело до нерезультативного та/або непродуктивного, а інколи із порушенням вимог чинного законодавства, використання значних обсягів коштів державного бюджету.

Аудит виявив, що на початок 2022 року жодного суддю не призначили (не перевели) до новоутворених місцевих окружних судів, а новоутворені місцеві окружні суди не розпочали своєї діяльності. Тому правосуддя досі здійснюють місцеві загальні суди, які мали бути ліквідовані. На час проведення аудиту 25 апеляційних судів так і не ліквідували, для 176 місцевих і чотирьох апеляційних судів, які знаходяться на тимчасово окупованій території АРК, ліквідацію не розпочали.

Протягом 2018–2020 років та І півріччя 2021 року на здійснення заходів з припинення діяльності ВСУ, ліквідації ВССУ, ВГСУ, ВАСУ та державних підприємств, які обслуговували ці суди, використали понад 396 млн грн із держбюджету, на ліквідацію апеляційних судів – більш як 674 млн грн, загалом понад 1 млрд гривень. Із зазначеної суми, через тривалу процедуру ліквідації, Верховний Суд як головний розпорядник бюджетних коштів нерезультативно використав майже 394 млн грн, більша частина з яких пішла на виплати суддям, які не здійснюють правосуддя, та працівникам апарату, які не виконують своїх повноважень, а понад 76 млн грн – із порушенням закону. Державна судова адміністрація України (ДСАУ) непродуктивно використала понад 254 млн грн із держбюджету на виплату суддівської винагороди суддям, які не здійснювали правосуддя в апеляційних судах, що ліквідовуються. Зазначене зумовлене невирішенням Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ) та Вищою радою правосуддя питання переведення чи звільнення суддів цих судів. ВККСУ та Вища рада правосуддя протягом тривалого часу були недієздатні через припинення повноважень їх членів.

Станом на липень 2021 року загальна чисельність суддів ВСУ, ВАСУ, ВГСУ, ВССУ становила 52 особи, працівників апарату – 83 особи. В апеляційних судах, що ліквідовуються, займали посади 15 суддів, які, відповідно до рішення ВККСУ, не відповідають займаній посаді, та 44 працівники апарату.

Фахівці Рахункової палати також встановили, що керівництво ВСУ не надало доступу ліквідаційній комісії до бухгалтерських документів та до інформації про зберігання, використання та переміщення держмайна. Це завадило проведенню загальної інвентаризації матеріальних цінностей, а також закріпленню частини майна ВСУ вартістю понад 81 млн грн за Верховним Судом. Аудитори вважають, що є ризики його втрати.

На час завершення аудиту в окремих апеляційних судах не вирішили питань щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей, приймання та передачі товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, ДСАУ неналежно контролювала планування та затвердження видатків держбюджету на ліквідацію судів. Через це були допущені порушення законодавства на понад 117 млн гривень. Управління майже 15 млн грн було неефективним, 535 тис. грн використали неекономно.

Аудитори зауважили невизначеність правового механізму завершення процедури припинення ВСУ як юридичної особи з урахуванням юридичної позиції Конституційного Суду, викладеної у Рішенні КСУ № 2-р/2020 від 18.02.2020. Фахівці Інституції рекомендують прийняти спеціальний закон, який би врегулював зазначене питання. А також пропонують законодавчо визначити суб’єктів та механізми, що унормують порядок звільнення чи переведення суддів на відповідні посади до іншого суду в разі відставки чи припинення повноважень членів ВККСУ та/або ВРП, що зумовили недієздатність цих державних органів.

Рішення та Звіт опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.