Удосконалення вищої освіти в Україні: Рахункова палата провела фінаудит звітності позики Світового банку

11.01.2024 12:45

Рахункова палата сформувала позитивну думку щодо фінансової звітності Міністерства освіти і науки України за проєктом, що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку і спрямований на вдосконалення вищої освіти в Україні.

Про це йдеться у Звіті про результати фінансового аудиту проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (далі – Проєкт), що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Василь Невідомий.

У вересні 2021 року Світовий банк виділив $200 млн на підвищення ефективності й покращення умов для забезпечення якості та прозорості системи вищої освіти в Україні. Упродовж 2021–2022 років із рахунку позики знято $130,5 млн: $130 млн надійшло до загального фонду держбюджету, $35 тис. – до спецфонду на оплату послуг консультантів, ще $500 тис. становила комісія за надання позики.

Аудитори Рахункової палати засвідчили, що складену згідно з концептуальними засадами спеціального призначення фінансову звітність за Проєктом Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) підготувало відповідно до керівних документів МБРР, законодавства та нормативних актів, що застосовуються в Україні. Дані щодо надходження коштів позики й фінансовий стан за рахунками, відкритими в межах Проєкту, є достовірними. Аудитори підтвердили надходження $130 млн на валютний рахунок Державної казначейської служби України, відкритий у Національному банку України у дол. США, та подальшу їх конвертацію і перерахування на єдиний казначейський рахунок у гривні, а також зарахування цих коштів до загального фонду державного бюджету.

При цьому під час контрольного заходу аудитори виявили певні недоліки у системі внутрішнього контролю МОН.

Так, МОН не розробило методичних рекомендацій щодо процедур ведення загального та бухгалтерського обліку, порядку заповнення звітності до МБРР з урахуванням фактичної схеми руху коштів. Як наслідок,  у звітах до МБРР недостовірно відображені залишки коштів, які обліковуються на рахунках Проєкту на звітні дати, й загальний обсяг використаних коштів за спеціальним фондом, зокрема за частиною Проєкту щодо оплати послуг консультантів за договорами. Ці відхилення не вплинули на аудиторську думку, оскільки не перевищують встановленого рівня суттєвості.

У 2022 році МОН не забезпечило належної координації та управління Проєктом. Консультаційні послуги надавали п’ять консультантів. Наразі працюють вісім. Вартість послуг становить  від $1700 (асистент Проєкту) до $3800 (проєктний менеджер). Визначені у договорах завдання та функції консультантів є нечіткими. Зарплата за місяць не залежить від обсягу фактично наданих послуг. Окремі звіти, надані консультантами, є формальними, а інформація в них – непідтвердженою. 

З початком повномасштабного російського вторгнення на територію України Проєкт реструктуризували і в березні 2022 року внесли зміни, згідно з якими $100 млн позики спрямували на відшкодування стипендіальних програм для студентів вищих навчальних закладів. Коштами позики компенсовано 97 % видатків державного бюджету на виплату академічних та соціальних стипендій за 7 місяців 2021–2022 навчального року (загалом 3 млрд гривень). Однак МОН не дотрималось критеріїв, встановлених Угодою про позику (проєкт «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, в частині розміру виплачених стипендій на суму $30 млн.

За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала, зокрема, Кабінету Міністрів України змінити механізм здійснення оплати консультаційних послуг за проєктами МБРР, доручити Міністерству фінансів України спільно з МБРР розробити методичні рекомендації з питань ведення загального та бухгалтерського обліку і звітування за позикою МБРР, а МОН вжити заходів щодо недопущення в подальшому оплати послуг консультантів за відсутності достатніх підтверджень їх фактичного надання.

Звіт і рішення за результатами аудиту оприлюднені на офіційному вебсайті Рахункової палати.