Виконання рекомендацій Рахункової палати: Державна судова адміністрація розпочала вирішення кадрових та матеріально-технічних проблем судів

10.04.2024 14:55

Схвалено Методику розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій, проєкти нормативів фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів надіслано до Міністерства фінансів, ці ж документи, а також проєкт нормативів кадрового забезпечення судів надіслано на затвердження до Вищої ради правосуддя.

Такі результати реалізації Державною судовою адміністрацією України (ДСА) Плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих у Звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань апеляційними господарськими судами (АГС).

Згаданий аудит засвідчив, що упродовж досліджуваного періоду фінансові потреби АГС задовольнялися на 65-82%, при цьому лише 0,1% видатків спрямовувалося на розвиток судів, а найбільша частина ­– на оплату праці, комунальні послуги тощо. З цієї причини значна частина засобів інформатизації в АГС залишалася застарілою або у неробочому стані. Окрім цього, аудитом було встановлено факти непродуктивного використання бюджетних коштів при виплаті окремим суддям, які фактично не здійснювали правосуддя.

Однією з причин недофінансування судів є законодавчі розбіжності: згідно зі статтею 148 Закону «Про судоустрій і статус суддів» видатки на утримання судів є захищеними статтями Державного бюджету України, але Бюджетним кодексом України цього не передбачено. Відповідно, згідно з затвердженим планом, ДСА зобов’язалася до 1 квітня 2024 року ініціювати перед Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики законодавче врегулювання неузгодженості щодо визначення захищеними статтями держбюджету видатків на утримання судів.

Крім цього, ДСА мала ініціювати перед цим же Комітетом розгляд питання про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо унеможливлення виплат суддівської винагороди суддям, які не здійснюють правосуддя.

Також ДСА до березня 2024 року разом із Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України зобов’язувалися розробити стратегію вирішення кадрових проблем у судовій системі, поповнення суддівського корпусу та оптимізації процедур призначення суддів. Про результат виконання цих планів Рахункова палата наразі об’єктами контролю не поінформована.

В свою чергу Південно-західний апеляційний господарський суд, Західний апеляційний господарський суд, Центральний апеляційний господарський суд, Східний апеляційний господарський суд, Північний апеляційний господарський суд проаналізували виявлені Рахунковою палатою недоліки та повідомили про вжиття заходів щодо недопущення їх у подальшому.

Детальніше з реакцією об’єктів аудиту на рекомендації Рахункової палати можна ознайомитися за посиланням.

Нагадуємо, Рахункова палата здійснює системний контроль за реалізацією наданих нею рекомендацій та широко інформуватиме громадськість про його результати.