Рахункова палата затвердила план реалізації Стратегії розвитку у 2024 році

14.05.2024 17:42

План реалізації у 2024 році Стратегії розвитку Рахункової палати на 2019–2024 роки затверджено на засіданні 14 травня 2024 роки. Новий план містить чіткі часові рамки виконання завдань, зазначених у Стратегії та відповідальних за цей процес працівників. Загалом План містить згруповані за тематичними розділами заходи з деталізацією очікуваного результату.  

Нагадаємо, Стратегія розвитку Рахункової палати на 2019–2024 роки визначає місію, візію та цінності Рахункової палати як вищого органу аудиту в Україні.  Стратегією встановлено такі стратегічні цілі щодо посилення ролі Рахункової палати як вищого органу аудиту в Україні як зміцнення організаційної спроможності та професійного потенціалу Рахункової палати, визнання і довіри суспільства до діяльності інституції та ефективного представництва у міжнародній аудиторській спільноті. В рамках кожної цілі визначено пріоритети та завдання для досягнення таких цілей.

У Проміжному звіті про виконання Стратегії раніше зазначалося, що 44% показників Стратегії, визначених на підставі Системи вимірювання ефективності вищих органів фінансового контролю (SAI PMF), досягли цільового значення.  Прогрес відбувся у досягненні 42 показників, визначених на підставі критеріїв SAI PMF (з них 27 збільшили свої значення у 2023 році), що насамперед пояснюється затвердженням нових методологій проведення аудитів, які відповідають вимогам ISSAI.

Крім того, у 2023 році порівняно з 2021–2022 роками збільшилось значення показників, які є індикаторами виконання завдань Стратегічної цілі IV «Ефективне представництво Рахункової палати у міжнародній аудиторській спільноті».

Загалом на кінець 2023 року з заявлених цілей повністю виконано третину (21 з 63), частково — 37, або майже 59%, не виконано — 5, що становить 8%. Зокрема, запроваджено постійний моніторинг виконання планів та досягнення стратегічних цілей, процедури внутрішнього контролю, система управління ризиками, затверджено низку методологічних документів (Кодекс етики Рахункової палати, методології проведення фінансового аудиту, аудиту ефективності, та аудиту відповідності, Порядок річного планування діяльності Рахункової палати); забезпечено ефективне функціонування системи запобігання корупційним проявам у Рахунковій палаті та ін.

Частково виконано завдання щодо визначення пріоритетів та практики застосування досягнення Цілей сталого розвитку, просування ініціативи щодо створення в Україні системи зовнішнього аудиту та державного фінансового контролю з урахуванням кращих практик Європейського Союзу, запровадження всеохоплюючої системи управління якістю аудитів та експертно-аналітичних заходів, посилення експертно-консультативної ролі Рахункової палати з метою надання об’єктивної та фахової оцінки у сфері управління публічними коштами та державним майном.