ДП «Львівський державний ювелірний завод» має великий ризик банкрутства – Рахункова палата

24.01.2020 15:10

Державне підприємство «Львівський державний ювелірний завод» (ДП «ЛДЮЗ») у середньостроковій перспективі може стати банкрутом.

Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності управління майном Державного підприємства «Львівський державний ювелірний завод», що має фінансові наслідки для державного бюджету, за 2017–2018 роки та I півріччя 2019 року. Відповідальна за проведення аудиту – член Рахункової палати Ірина Іванова.

Рахункова палата констатує, що ДП «ЛДЮЗ» має нестійке фінансове становище внаслідок скорочення оборотності активів, зменшення прибутковості та неспроможності до відтворення й розширення виробництва, тобто у середньостроковій перспективі існує ризик банкрутства підприємства.

До цього призвела, зокрема, бездіяльність керівництва підприємства щодо погашення податкового боргу перед бюджетом на суму 30,24 млн грн, який виник у 2012–2013 роках. План погашення податкового боргу у ДП «ЛДЮЗ» відсутній.

Рахункова палата зазначає, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) як уповноважений орган управління майном у 2017–2018 роках та I півріччі 2019 року не забезпечило ефективного управління майном ДП «ЛДЮЗ».

Аудитом встановлено низку фактів і недоліків, що негативно вплинули на господарську діяльність підприємства та призвели у 2017–2018 роках і I півріччі 2019 року до незаконних витрат на суму 25,0 тис. грн, нераціональних – 98,9 тис. грн, непродуктивних – більше 2,02 млн грн, неекономних – 782,6 тис. гривень.

Рахункова палата наголошує, що існують високі ризики отримання підприємством збитків на суму 3,29 млн грн через непогашення покупцями заборгованості за реалізовані ювелірні вироби.

Обсяги виробництва і реалізації ювелірної продукції в натуральних величинах щороку зменшуються, відповідно, зменшуються і доходи підприємства. Окрім того, ДП «ЛДЮЗ» не має власної стратегії розвитку щодо розширення ринку збуту, просування продукції на зовнішніх ринках. Як наслідок, постійно зростає обсяг нереалізованої продукції.

За підсумками аудиту Рахункова палата рекомендує Кабінету Міністрів України вирішити питання про подальше функціонування підприємства; у разі передачі ДП «ЛДЮЗ» до сфери управління Фонду державного майна України з метою приватизації, розглянути можливість збереження основних видів діяльності підприємства.

Відомості про результати аудиту надіслані Верховній Раді України, Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та Кабінетові Міністрів України.

Звіт і рішення Рахункової палати про результати проведеного аудиту розміщені на офіційному вебсайті установи.