Рахунковою палатою надано умовно-позитивний висновок щодо фінансової та бюджетної звітності НКРЕКП за 2020 рік

19.07.2021 09:01

Рахункова палата завершила фінансовий аудит Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2020 рік і вважає, що в основному фінансова та бюджетна звітність НКРЕКП станом на початок 2021 року достовірно відображає її фінансовий стан, фінансові результати, а також доходи та видатки за рік. Кошти державного бюджету спрямовані за цільовим призначенням. Проте, частину фінансово-господарських операцій проведено з порушенням вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання використання бюджетних коштів, що стало підставою для Рахункової палати надати умовно-позитивний висновок щодо дотримання вимог законодавства при здійсненні витрат. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Ігор Яремчук.

У фінансовій та бюджетній звітності НКРЕКП за 2020 рік виявлено ряд викривлень, які є суттєвими, але не всеохоплюючими. На думку аудиторів, це є наслідком незабезпечення належним чином створення та ефективного функціонування системи внутрішнього контролю.

Аудитом охоплено 487,5 млн грн, виділених НКРЕКП з державного бюджету на забезпечення діяльності, з яких видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї становили 444,6 млн гривень.

При здійсненні витрат на оплату праці НКРЕКП допущені суттєві недоліки. Зокрема, систематично порушувалися терміни виплати заробітної плати за час відпустки працівників – виплачена сума складає 20,7 млн грн, а також при звільненні працівників – 0,9 млн гривень. Пізніше визначеного Колективним договором строку виплачено заробітну плату працівникам НКРЕКП на суму 6,5 млн гривень. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснено з порушенням чинного законодавства на загальну суму 32,2 млн гривень.

При виплаті премії працівникам НКРЕКП порушувалися вимоги власного Положення про преміювання в частині належного та своєчасного оформлення подання для встановлення розміру премії. Як наслідок, 2,3 млн грн використано із порушенням зазначеного положення. Крім того, у порушення вимог власних документів за відсутності належним чином зафіксованої та документально відображеної відповідно до визначених критеріїв оцінки особистого внеску Голови та членів НКРЕКП в загальний результат роботи здійснено преміювання цих осіб на суму 2,2 млн. гривень.

Аудит також засвідчив помилки НКРЕКП під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Зокрема, несвоєчасно оприбутковано міжнародну технічну допомогу на суму 825,5 тис. грн, яку водночас відображено у позабалансовому обліку; зайво відображено у звітності надходження та вибуття орендованих основних засобів на суму 2,9 млн грн; не вирішена доля нематеріальних активів та матеріальних цінностей на суму 1,6 млн грн, які за договорами про передачу майна від ДП «Енергоринок», попри його ліквідацію, обліковуються в позабалансовому обліку; занижена вартість інших необоротних матеріальних активів на суму 14,7 тис. гривень. Ці порушення призвели до викривлення даних фінансової звітності НКРЕКП на кінець 2020 року.

Аудитом також встановлено стан реагування НКРЕКП на результати попереднього аудиту Рахункової палати, проведеного у 2019 році, який є незадовільним. З 11 рекомендацій Рахункової палати НКРЕКП реалізовано лише 3, частково здійснюються заходи щодо 4, не реалізовано – 4. Рахункова палата наполягає на повному усуненні недоліків.

Виявлені за результатами фінансового аудиту недоліки детально обговорені з управлінським персоналом НКРЕКП, в результаті чого останнім розпочато роботу з усунення недоліків. Крім того Рахунковою палатою надано керівництву НКРЕКП рекомендації, що сприятимуть поліпшенню роботи установи через удосконалення правильності ведення бухгалтерського обліку, забезпеченню достовірності фінансової та бюджетної звітності, дотриманню законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами, налагодження належної системи внутрішнього контролю.

Звіт та рішення за результатами фінансового аудиту будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.