Брак коштів, суддів та 800 тис. нерозглянутих справ: Системні проблеми у діяльності Вищої ради правосуддя поглибили кризу функціонування системи судової влади

10.07.2024 11:38

У 2023 році було зафіксовано 813 тис. нерозглянутих судами справ, більше 40% судів у 2023 році потерпали від недофінансування, майже третина посад суддів минулого року залишилася вакантною. Також більше 12 тис. дисциплінарних скарг не були розглянуті. Такими є висновки аудиту відповідності на тему «Забезпечення засад функціонування судової влади». Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Геннадій Пліс.

 

ВРП – це колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Цей орган, зокрема, здійснює подання про призначення судді на посаду, ухвалює рішення про звільнення, утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів, здійснює функції головного розпорядника коштів та інше.

Відповідно до законодавства, ВРП складається з 21 члена, та є повноважною за умови наявності у складі 15 членів. З лютого 2022 року ВРП стала неповноважною, після того, як 10 її членів подали у відставку. 

«Судова влада виявилася неготовою до ситуації, коли повноважність ВРП було втрачено, що зупинило з лютого 2022 року по січень 2023 року реалізацію повноважень колегіального, незалежного конституційного органу державної влади та суддівського врядування, який має діяти в Україні на постійній основі. Внесені протягом 2022-2023 років зміни до законодавства лише частково виправили ситуацію», – зауважив Геннадій Пліс.

Таким чином неповноважність ВРП ще більше поглибила наявні проблеми функціонування системи судової влади. 

Недостатнє фінансове забезпечення:

Фінансування судів у 2022 році здійснювалося на 80,9% (додаткова потреба у коштах - 5,2 млрд грн), а у 2023 році – лише на 59,6% (додаткова потреба – 13,5 млрд грн). Внаслідок недофінансування у судах бракувало коштів не лише на зарплату працівникам, оплату комунальних послуг чи енергоносіїв, а й навіть закупівлю паперу, поштові відправлення та оплату послуг інтернет-зв’язку. Окремою вагомою проблемою було незабезпечення судів та органів судової влади належними приміщеннями.

Кадровий дефіцит:

Через зупинку процесів добору та призначення суддів, станом на 31.12.2023 залишалися вакантними 2246 суддівські посади (33,6% від загальної кількості суддів).

Зростання кількості нерозглянутих справ:

Брак суддів призвів до зростання у 2023 році кількості нерозглянутих справ ще на 95 384 (у загальній сумі - 813 155 нерозглянутих справ). Також з цієї причини значно зросло навантаження на працюючий суддівський корпус та  тривалість розгляду справ. 

Дисциплінарні провадження, звільнення суддів, розгляд дисциплінарних скарг.

12 106 дисциплінарних скарг станом на кінець 2023 року залишалися нерозглянутими ВРП. Як наслідок:

- щонайменше 569 суддів потенційно уникнули відповідальності через несвоєчасний розгляд дисциплінарних скарг;

- із держбюджету додатково витратили 976,3 тис. грн на щомісячне довічне грошове утримання окремих суддів, яким зі значним запізненням припинили відставку  у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком;

- не ухвалювалися рішення щодо звільнення за порушення присяги п’ятьох суддів, подання щодо яких були внесені ще у 2015-2016 роках та інше.

Протягом 2022–2023 років ВРП не виконала показників паспортів бюджетної програми за КПКВК 5981010 «Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади», завданням якої було забезпечення незалежності судової влади та її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством та додержання професійної етики у діяльності суддів, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів. Зокрема, у 2022 році з 19 результативних показників, затверджених у паспорті, не виконано жодного, хоча використано на виконання завдань бюджетної програми 182 168,1 тис. гривень. А у 2023 році з 21 результативного показника виконано 5 (на це використано 231 888,9 тис. гривень).

Також аудитом Рахункової палати зафіксовано значне уповільнення процесу формування Служби дисциплінарних інспекторів та незабезпечення реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки, затвердженої Указом Президента України. Документ мав на меті підвищення ефективності та незалежності судової влади.

З огляду на низку цих та інших фактів, встановлених аудитом, Рахункова палата рекомендувала Вищій раді правосуддя виправити виявлені недоліки, зокрема звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи із пропозиціями внести зміни до законодавства задля:

– забезпечення безперервного функціонування ВРП;

– законодавчого визначення поняття доброчесності судді в Україні та невідкладного розгляду питань припинення відставки судді після набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

– скорочення строку розгляду дисциплінарних скарг відповідно до кращих міжнародних практик:

– удосконалення норм стосовно участі ВРП у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів та установ системи правосуддя.

Крім того, до 30 вересня 2024 року Вища рада правосуддя має:

- розробити та затвердити чіткі механізми здійснення дисциплінарного провадження і забезпечити пріоритетність їх розгляду;

- спільно з Урядом вжити дієвих заходів із розміщення служби дисциплінарних інспекторів.

Присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що проведений Рахунковою палатою аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

 

Звіт за результатами аудиту буде опубліковано на сайті Рахункової палати та надіслано Верховній Раді України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та Вищій раді правосуддя.

One page report